Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KORYNTU l KORKYRY WOJNA 435-433 p.n.e.

  Korkyra (Korfu lub Kerkira), grecka kolonia na wyspie o tej samej nazwie na Morzu Jońskim, rozpoczęła wojnę morską ze swym macierzystym miastem - Koryn-tem. Przyczyną wojny było dążenie Koryntu do zwierzchnictwa nad Epidamnosem (Ili-ria), wspólną kolonią Koryntu i Korkyry. Gdy doszło do wyprawy floty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAKOWSKA REWOLUCJA 1846.

  Niewielka

  Rzeczpospolita Krakowska (Kraków i oko­lice), ustanowiona na Kongresie Wiedeń­skim kończącym okres NAPOLEOŃ­SKICH WOJEN (1815), pozostawała wpra­wdzie pod opieką Austrii, Rosji i Prus, ale mimo to stała się ważnym symbolem nie­podległej niegdyś Polski (podzielonej mię­dzy Rosję, Austrię i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA REBELIA 1955.

  Jose „Pe-pe" Figueres Ferrer (ur. 1908), umiarkowa­ny socjalista, został w 1953 wybrany na prezydenta Kostaryki. Sprawujący dyktator­skie rządy prezydent Nikaragui Anastasio Somoza (1896-1956) oskarżył członków Le­gionu Karaibskiego, politycznej grupy ucho­dźców z państw karaibskich, o udział w spis­ku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYNOPOLA UPADEK 1453

  Turcy osmańscy okrążyli cesarstwo bizantyjskie i ograniczyli jego terytorium do Konstan­tynopola (Stambułu) i przyległych terenów. 80-tysięczna armia turecka pod dowódz­twem sułtana Mehmeda II Zwycięzcy (1429-1481) rozpoczęła 6 kwietnia 1453 oblężenie Konstantynopola, którego bronił cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1770

  Od 1669 Kreta znajdowała się pod panowaniem Tur­cji. Mieszkańcy Krety, w większości chrześ­cijanie, wrogo odnosili się do tureckiej okupacji. Nastroje antytureckie nasiliły się, odkąd Rosja zaczęła podburzać ludność w krajach podbitych przez Turków. Kreteń-ski kupiec i armator Daskaloyiannis (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA REWOLUCJA 1917

  Refor­mom proponowanym przez Alfredo Gon-zaleza Floresa (1877- po 1967), prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach w 1913, przeciwstawił się generał Federico Tinoco Granados (1870-1931). Tinoco sta­nął na czele rewolty wojskowej, która obaliła Gonzaleza i jego rząd (27 stycznia 1917). Tinoco...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOREAŃSKA WOJNA 1950-1953.

  Pod ko­niec ŚWIATOWEJ WOJNY II w celu rozbrojenia okupantów japońskich w Korei alianci przyjęli 38. równoleżnik za tym­czasową granicę oddzielającą komunistyczną Koreę Północną od demokratycznej Korei Południowej (w 1945 Korea została wy­zwolona spod okupacji japońskiej; od pół­nocy wkroczyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1821-1822

  GRECKA WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ spowodowała rzeź na Krecie, gdyż janczarzy (elitarne wojsko tureckie), którzy już wcześ­niej zasłynęli z okrucieństwa, dokonali pogromu ludności chrześcijańskiej. Uzbrojone bandy grasowały na Krecie w okrutny spo­sób mordując chrześcijan. Metropolita (arcy­biskup)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1948

  Wybory prezydenckie w Kostaryce wygrał w 1948 Otilio Ulate (1895-1973), ale l mar­ca 1948 Kongres uznał wybory za nieważne i anulował ich wynik. Ta decyzja spowodo­wała wybuch wojny domowej między zwo­lennikami Ulate, którym przewodził plan­tator, pułkownik Jose „Pepe" Figueres Ferrer (ur. 1908), a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORNUOWA PUCZ 1917

  Konserwatywni generałowie rosyjscy popierani przez Alek­sandra Kiereńskiego (1881-1970), który zastąpił księcia Gieorgija Lwowa (1861--1925) na stanowisku premiera w rządzie tymczasowym, postanowili ustanowić dyk­taturę wojskową i położyć kres rosnącej anarchii i rozprzężeniu w armii, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt

Do góry