Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW WIELKA WOJNA Z POLSKĄ l WIELKIM KSIĘSTWEM LITEWSKIM 1409--1411

  Gdy wielki książę litewski poparł w 1409 powstanie na Żmudzi (terytorium litewskie zajmowane przez Krzyżaków od 1398), nie zaskarbił tym sobie sympatii Krzyżaków, którzy opanowali już Prusy i Po­morze Gdańskie, mieli posiadłości w Niem­czech i na wschodnich terenach nad Bałty­kiem. Krzyżacy dążyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA WILHELMA WOJNA 1689-1697

  Eu­ropejska wojna AUGSBURSKIEJ LIGI roz­szerzyła się na Amerykę Północną, gdzie Brytyjczycy sprzymierzeni z Indianami z plemienia Irokezów walczyli z Francuzami i ich indiańskimi sojusznikami o dolinę górnego biegu rzeki Hudson, o dolinę Rzeki Świętego Wawrzyńca, o Akadię (obecnie Nowa Szkocja i Nowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW WOJNY Z POLSKĄ 1308--1343

  Brandenburgia dążyła do opanowa­nia Pomorza Gdańskiego, jej wojska wtarg­nęły na ten obszar. Polacy zwrócili się do Krzyżaków o ich wyparcie (patrz krzyża­ków podbój prus 11233-1283). Krzyżacy wy­parli Branderburczyków, ale w Gdańsku w 1308 dokonali rzezi polskich żołnierzy i mieszkańców miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLOWEJ ANNY WOJNA 1702-1713

  HI­SZPAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA prze­niosła się również do Ameryki Północnej, gdzie Francja i Wielka Brytania toczyły walki o panowanie na kontynencie. Wojna rozpoczęła się w 1702 od brytyjskiego napa­du na St. Augustine w hiszpańskiej Flory­dzie. Francuzi wraz z indiańskimi sojusz­nikami napadali na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1100--1146

  W 1100, po zakończeniu pierwszej KRUCJATY, Turcy seldżuccy urządzili za­sadzkę i pojmali Boemunda I (ok. 1056--1111), krzyżowca i księcia Antiochii; prze­trzymywali go w niewoli w Siwas, w środ­kowej Anatolii (obecnie Turcja). Rajmund IV (ok. 1038-1105) hrabia Tuluzy, Stefan z Blois (l 097?-1154) i inni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA DZIECIĘCA 1212

  Na początku XIII w. Europę ogarnęła gorączka wypraw krzyżowych (patrz krucjata czwarta 1202-1204); nie ominęła ona również dzieci. Francuski chłopiec, Stephen Yendome, zgromadził tysiące chłopców i dziewcząt, niektórzy z nich nie mieli nawet 12 lat, i poprowadził ich do Marsylii. Cała grupa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1935

  Urodzony na Krecie mąż stanu i polityk Eleftherios Wenizelos (1864-1936), w latach 1910-1933 sześciokrotny premier Grecji, był przywódcą antymonarchicznej Partii Liberalnej, która stała w opozycji do Partii Populistów (roja-listów) i jego przywódcy Panayotiego Tsal-darisa (1868-1936), premiera Grecji od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1866-1868

  Chrześcijańscy mieszkańcy Krety odnosili się z nienawiścią do swoich tureckich wład­ców (patrz kreteńskie powstanie 1821-1822; grecka walka o niepodległość 1821-1832), natomiast napady chrześcijan ze Sfakii w kreteńskich Górach Białych sprawiły, że władze tureckie uważały wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1896

  Za czasów sułtana Abdulhamida II (1842-1918) Turcja dalej panowała na Krecie, ku zadowoleniu niewielkiej (10% ludności) mniejszości mu­zułmańskiej. Sułtan stwarzał pozory reform mianując chrześcijańskiego gubernatora, a potem przywoływał do porządku ludność chrześcijańską, wprowadzając na ten...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1685

  Po śmierci króla Anglii, Szkocji i Irlandii Karola II (1630-1685) tron odzie­dziczył Jakub II (1633-1701), zwany w Szkocji Jakubem VII. Jakub był katoli-kiem; podejrzewano go zatem o chęć zmu­szenia Anglii i Szkocji do przejścia na katolicyzm, co nie przysporzyło mu sym­patii ani zaufania. W Szkocji Jakub...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt

Do góry