Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LEISLERA POWSTANIE 1689-1691

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  laotańską wojna partyzancka 1977-1989

  W 1975 Pathet Lao w Laosie obaliła monarchię oraz rząd koalicyjny i us­tanowiła reżim komunistyczny, Laotańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Wielu Laotańczyków uciekło do Tajlandii. W 1977 rojaliści z górskiego plemienia Meo w Lao­sie rozpoczęli działania partyzanckie prze­ciw rządowi;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATYŃSKA WOJNA 340-338 p.n.e.

  Przez wiele dziesiątków lat Rzym był tylko jed­nym z miast w Lacjum, czyli na równinach latyńskich w środkowej Italii, ale stopniowo zdominował ten obszar. Wiele miast latyń skich należało do luźnego związku czy też ligi kierowanej przez Rzym, jednak w 340 kilka większych miast zakwestionowało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD KURUPEDION 281 p.n.e.

  Kurupedion w starożytnej Lidii, w zachodniej części Azji Mniejszej, było miejscem dziwnej bitwy, która zakończyła konflikt wojenny diadochów (patrz diado-chów wojny 323-281 p.n.e.). Bitwa między armią macedońską dowodzoną przez Lizy-macha (ok. 355-281) i wojskami syryjskimi Seleukosa I (358?-280)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBAŃSKA REWOLTA 1917

  W 1916 Mario Garcia Menocal (1866-1941), urzędujący prezydent Kuby, został ponownie wybrany pokonując Alfredo Zayasa (1861-1934), kandydata liberałów. Wybory były zakłóco­ne starciami i nadużyciami. Liberałowie protestowali przeciw wyborowi Menocala, gdyż liczba głosów oddanych była większa niż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRUCHY W LAMBING FkAT 1860-1861.

  W 1854 znowelizowano ostatecznie surowe prawa australijskie, które były przyczyną EUREKI GÓRNIKÓW PO­WSTANIA. Ruchy liberalne nigdy jednak nie pokonały australijskich konserwatystów, którzy uważali się za „prawdziwych tubyl­ców" (najaktywniejszą grupą w ruchu kon­serwatywnym byli górnicy). W 1855 odżyła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBAŃSKA REWOLUCJA 1956-1959

  W wyniku powszechnej amne­stii dla więźniów politycznych w maju 1955 wyszedł na wolność rewolucyjny przywódca Fidel Castro (ur. 1926) oraz jego zwolennicy (patrz ruch 20 lipca, walka z dyktaturą batisty 1953). Zwolnieni udali się niezwłocz­nie do Meksyku, by przygotować plany obalenia kubańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMIJSKA WOJNA 323-322 p.n.e.

  Wojna ta odwlekła walkę diadochów o władzę (patrz diadochów wojny 323-281 p.n.e.), gdyż stłumienie powszechnego po- wstania w Grecji wymagało udziału wszyst­kich następców Aleksandra. Na wieść o śmierci Aleksandra Wielkiego Ateny po­stanowiły zrzucić zwierzchnictwo macedoń­skie uzyskując poparcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBAŃSKIE REWOLTY 1930-1933

  W 1924 na prezydenta Kuby został wybrany liberał, Gerardo Machado y Morales (1871-1939). Machado przeforsował później poprawkę do konstytucji, która wydłużyła kadencję prezy­dencką do sześciu lat. W 1928 został ponow­nie wybrany na prezydenta. Przeciw dyktator­skiej polityce Machado i ograniczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAOTAŃSKA WOJNA DOMOWA 1954--1973.

  Konferencja genewska (1954) uznała Laos (część francuskich Indochin) za neu­tralne, niezależne państwo. Wkrótce potem Pathet Lao (antyfrancuska, prokomunistycz-na partia laotańska) opanowała dwie pół­nocne prowincje kraju, uzyskała pomoc wojsk Viet-Minhu, przenikających z sąsied­niego Wietnamu, i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt

Do góry