Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sauveterre - la - Lemance (schronisko Martinet)

  Stanowisko eponimiczne kultury sowterskiej w dep. Lot-et-Garonne (Francja). W warstwach datowanych na okres preborealny odkryto przemysły kamienne z licznymi mikrolitami geometrycznymi (trójkąty, segmenty, ostrza sowterskie stromo retuszowane na obu bokach), a także wiórkami tylcowymi i drapaczami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryżanovka

  Kurhan późnoscytyjski średniej wielkości (w XIX w. 7,5 m wys. i ok. 35 m średnicy), zwany Wielkim Kurhanem Ryżanowskim, położony w strefie leśno-stepowej, w górnym dorzeczu Bohu, ok. 150 km na południe od Kijowa. W 1887 r. w jego bocznej części odkryto pochówek młodej kobiety („księżniczki”)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /4 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sagvar

  Otwarte stanowisko epigraweckie na Węgrzech, na zachodnim brzegu Balatonu. Dwa poziomy kulturowe są datowane na okres ok. 19-18 tys. lat temu. W górnej warstwie odkryto ślady dwóch szałasów na planie okręgu, opartych na konstrukcji z poroży reniferów. Przemysł kamienny, zaliczany do sagva-ranu, oparty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saint - Michel - du - Touch

  Naturalnie obronna osada kultury (Jhassey u ujścia rzeki Tbuch do Garon-ny (Haute-Garonne, Francja). Ponad 300 jam różnego przeznaczenia oraz liczne bruki z przepalonych otoczaków. Częściowo otoczona palisadą, a częściowo dolinami rzek. Znaleziska szczątków roślinnych potwierdzają dużą rolę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rouffignac

  Jedna z najwcześniej odkrytych jaskiń ze sztuką naskalną w dep. Dordogne (Francja). Jest to wielki, bardzo rozgałęziony, system krasowy o łącznej długości korytarzy ponad 1 km. Zawiera kilkanaście zespołów rytów i malowideł przedstawiających najczęściej bizony, konie i mamuty, a także, choć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salpetriere

  Stanowisko jaskiniowe w dolinie rzeki Gard (pd. Francja); znajduje się w nim jedna z podstawowych sekwencji górnego paleolitu w tym regionie. Po warstwach oryniackich i solutrejskich obserwuje się lokalną ewolucję kultury solutrejskiej (tzw. kultura salpetiyjska), po której występują ślady osadnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozłupce

  Na ogół dwustronnie obrabiane narzędzia z odłupka lub z surowego fragmentu skały, przypominające pięściak. W przeciwieństwie do niego zamiast kłującego wierzchołka ma poprzeczną krawędź, uformowaną na przecięciu dwu naturalnych (nie obrobionych) płaszczyzn, ewentualnie na przecięciu dwu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salzmunde

  Eponimiczne stanowisko eneolitycznej grupy kulturowej, położone w okolicach Halle nad Soławą (Niemcy). Jest ona częścią kultury pucharów lejkowatych, związana ze stosunkowo późną jej fazą rozwojową.

  Znane są wyżynne osady obronne (np. Halle-Dolauer Heide) oraz cmentarzyska płaskie i pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudki

  Kopalnia rud żelaza k. Nowej Słupi w G. Świętokrzyskich, w której odkryto ślady eksploatacji rud hematytu prowadzonej w okresie rzymskim. Z tego czasu zachowały się pionowe szyby, obudowane drewnianą konstrukcją na zrąb, sięgające do głęb. ok. 20 m, oraz poziome chodniki, o wysokości wynoszącej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarisske Michalany

  Stanowisko późnej fazy wschodniej ceramiki linearnej, położone k. Preśova (wsch. Słowacja), najbardziej zbliżone do granic Polski. Było zasiedlone również przez ludność kultury bukowogórskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt

Do góry