Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MANIAKESA BUNT 1043

  Jerzy Maniakes (zm. 1043), wódz bizantyjski, który przy­czynił się do zdławienia BUŁGARSKIEGO POWSTANIA 1040-1041, został później uwięziony pod zarzutem zdrady. Cesarz bizantyjski Michał V Kalafates (zm. po 1042) uwolnił go i przekazał mu rządy w prowincjach włoskich. W 1043, w czasie walk w Italii z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANTUAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA 1628-1631

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAGI-MAGI POWSTANIE 1905-1907

  Tu­bylcze ludy Niemieckiej Afryki Wschodniej (Tanzania) były głęboko niezadowolone z podatków i przymusowej pracy dla nowych panów z Europy. Napięcie wśród miejs­cowych plemion wzrosło po wprowadzeniu przez Niemców nieprzemyślanej, ekspery­mentalnej uprawy bawełny zamiast płodów żywnościowych. Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAHABATA-CHANA BUNT 1626-1627

  Ce­sarz Dźahangir (1569-1627) utrzymał się na mogolskim tronie wyłącznie dzięki po­mocy wodza Mahabat-chana (zm. 1634)

  (patrz SZAHDŹAHANA BUNT 1622-1626). CeS3-

  rzowa Nur Dźahan nie była jednak z tego zadowolona; obawiała się rosnącej potęgi i popularności Mahabata-chana i gniewało ją, że wódz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAHMUDA Z GHAZNI PODBOJE ek. 1000-1030

  Zdobywca • północno-zachod-nich Indii, a po 998 trzeci turecki władca Ghazni (królestwa obejmującego dzisiejszy Afganistan i północno-wschodnią część Ira­nu) Mahmud (971-1030) był pierwszym najeźdźcą Indii, który kierował się zasadami islamu. W czasie siedemnastu najazdów dokonanych w latach ok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJSURU WOJNA PIERWSZA 1767-1769

  Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska założona w 1600 w celu złamania monopolu Holendrów w Indiach, rozwijała się stosun­kowo dobrze do XVIII w. Rozpad imperium Mogołów, z którym utrzymywała dobrą współpracę, oraz konkurencja Francuzów spowodowały, że kompania dla ochrony swego istnienia podbiła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAJSKA DŻUNGLA, WALKI W MALAJ-SKIEJ DŻUNGLI 1948-1960

  W 1948 komunistyczni terrory­ści, wśród których było wielu Chińczyków, zaczęli zakłócać życie w wioskach położo­nych w dżungli nowo ustanowionej Federa­cji Malajów (pod nadzorem wysokiego ko­misarza Wielkiej Brytanii). Prowadzili wal­kę partyzancką polegającą na nagłych napa­dach na placówki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAKKI OBLĘŻENIE 1640-1641

  Od po­czątku XVII w. trwały walki między Por-tugalczykami i Holendrami o supremację w Indiach Wschodnich (patrz portugalSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH wschodnich 1601-1641). W 1511 Portugal-czycy zdobyli Malakkę, strategiczny punkt na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malaj-skiego, i przekształcili go w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAMELUKÓW l TURKÓW WOJNA 1485--1491

  W latach siedemdziesiątych XV w., gdy działania militarne podczas TURK-MEŃSKO-TURECKICH WOJEN 1400--1473 przeniosły się aż nad Eufrat w Syrii, stosunki między imperium Turków osmań­skich a mameluckimi władcami Egiptu i Sy­rii uległy zdecydowanemu pogorszeniu. W czasie TURECKIEJ WOJNY DOMO­WEJ 1481-1482...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACKENZIEGO POWSTANIE 1837

  Dzien­nikarz kanadyjski William Lyon Macken-zie (1795-1861), gorący rzecznik repub­likańskiej formy rządów w Górnej Kana­dzie (Ontario), nawoływał do obalenia kliki sprawującej władzę, Rodzinnej Zgody, zdo­minowanej przez Brytyjczyków. Około 800 zwolenników Mackenziego usiłowało usta­nowić tymczasowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt

Do góry