Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MEKKI l MEDYNY WOJNA 624-630.

  Maho­met (570-632) stworzył religię islamu, wyrze­kając się pogańskich wierzeń swego arabskie­go plemienia Kurajszytów z Mekki. W oba­wie przed zamordowaniem przez wyznawców starego kultu uciekł w 622 (hidżra) do Jater-bu (obecnie Medyna). W marcu 624 Maho­met z 300 zwolennikami napadł na karawanę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1920

  Prezydent Meksyku Yenustiano Carranza (1859-1920) usiłował wyznaczyć swego na­stępcę (patrz meksykańskie powstanie 1914-1915). Wybrał mało znanego dyplomatę nazwiskiem Ignacio Bonillas (wzmian. 1915-1920). Alvaro Obregón (1880-1928), który pomógł Carranzie uzyskać prezyden­turę, a potem był w jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKKI SPUSTOSZENIE 930

  W czasie pier­wszego dziesięciolecia X w. karmaci, człon­kowie heretyckiej sekty muzułmańskiej, zamieszkujący północno-wschodnią Arabię, najeżdżali kilkakrotnie Mezopotamię i nę­kali kalifów Bagdadu. W 930 Abu Tahir al-Dżannabi (zm. 943), syn Abu Sa'ida al-Dżannabi (zm. 913), przywódcy powsta­nia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDII l LIDII WOJNA 590-585 p.n.e

  Upa­dek imperium asyryjskiego (patrz niniwy upadek 612 p.n.e.) i podział terytoriów asyryj­skich między Babilonię i Medię przyczyniły się do upadku królestwa Lidii. Lidia, która bardzo długo dominowała w zachodniej Anatolii (obecnie Turcja), przeszła dwa poważne wstrząsy w okresie 60 lat i ostatecz­nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKIE POWSTANIA 1926-1929.

  W 1924 wybory w Meksyku przyniosły prezydenturę Plutarco Eliasowi Callesowi (1877-1945), który zaczął wprowadzać w ży­cie poprzednio nie realizowane, antyklery-kalne postanowienia konstytucji z 1917. Na początku 1926 przedstawiciele Kościoła ka­tolickiego w Meksyku potępili konstytucję. Calles w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA REWOLUCJA 1821.

  W 1820 liberałowie zdobyli władzę w Hiszpanii, zmusili króla Ferdynanda VII (1784-1833) do wprowadzenia w życie liberalnej kon­stytucji z 1812, wówczas w Meksyku ugru­powania konserwatywne opowiedziały się za niepodległością kraju. Usiłując obalić rząd kolonialny, Agustin de Iturbide (1783--1824)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIOLAŃSKA WOJNA DOMOWA 1447--1450.

  Po śmierci księcia Mediolanu, Filip-po Marii Yiscontiego (1402-1447), który nie miał męskiego potomka, doszło do podziału jego państwa. Po 200 latach autokratycznych rządów w Mediolanie przywrócono republi­kę. Jednakże zięć Yiscontiego, Francesco Sforza (1401-466), zdobył większą część księstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKIE POWSTANIE 1810-1811

  16 września 1810 Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), ksiądz z parafii w Dolores, nawoływał do skończenia z hiszpańskimi rządami w Meksyku; wydał Grito de Dolo­res, odezwę, w której domagał się równych praw bez względu na przynależność rasową, i podziału ziemi. Do Hidalgo przyłączyło się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA REWOLUCJA 1823

  Cesarz Meksyku Agustin I (1783-1824) usiłował egzekwować swą władzę, choć Kongres Na­rodowy bacznie przyglądał się poczynaniom władcy; ekstrawagancja cesarza pociągała za sobą coraz większe wydatki. Mały garnizon hiszpański, jaki pozostał na wyspie San Juan de Ulloa u wybrzeży Yeracruz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCATÓW WOJNA 1710-1711

  Mieszkańcy Olindy i Recife, dwóch sąsiadujących ze sobą miast w Per-nambuco, we wschodniej Brazylii, toczyli spory o pozycję ich miast w tym regionie. Olinda, stolica administracyjna stanu, sku­piała bogatych, arystokratycznych właści­cieli plantacji, którzy gardzili napływowy­mi robotnikami portowymi i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt

Do góry