Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Star Carr

  Otwarte, torfowe stanowisko mezolitycz-ne w Yorkshire (Anglia), eponimiczne dla jednej z ważniejszych wczesnomezolitycznych jednostek Niżu Europejskiego; datowane na okres 9 600-9 500 lat temu. Dostarczyło przemysłu kamiennego z mikrolitami geometrycznymi (głównie trójkątami) oraz licznych wyrobów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorba

  Wielowarstwowe stanowisko neolityczne na Malcie. Najstarsze warstwy są datowane na koniec V tysiąclecia B.C. i związane z ceramiką typu impresso, a także z gospodarką rolniczo-hodowlaną. Młodsze warstwy z IV tysiąclecia B.C. zawierały ceramikę szarą i malowaną motywami geometrycznymi. W fazie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seddin

  Miejscowość w Brandenburgii na północ od Poczdamu. W 1889 r. pod monumentalnym kurhanem o wys. 10 m i średnicy 85 m, oblicowanym kamiennym wieńcem odkryto pochówek „królewski” ze schyłku epoki brązu (V OEB wg O. Monteliusa — IX/VIII w. p.n.e.), związany z młodszą fazą kultury łużyckiej.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smilcić

  Otwarte, wielowarstwowe stanowisko neolityczne k. Zadaru (Chorwacja). Dolne poziomy zawierały zabytki wczesnoneolitycznej kultury impresso--cardium, natomiast górne — późnoneolitycznej kultury Danilo. Ważne dla definicji gospodarki rolniczo-ho-dowlanej we wczesnym neolicie w basenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selavac

  Jedno z większych stanowisk kultury win-czańskiej w dolinie Vrbicy (Serbia), w postaci tellu o wys. 2,5-3 m i powierzchni dochodzącej do 15 ha. Większość warstw należy do późnej fazy kultury win-czańskiej z przełomu VI-V tysiąclecia B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Soleilhac

  Stanowisko archeologiczne wcześniejsze od granicy Matuyama/Brunhes (powyżej 760 tys. lat), odkryte w osadach jeziornych w dawnym kraterze wulkanicznym k. Blanzac, nad górną Loarą (Francja).

  W stanowisku odkryto przemysł odłupkowy z kwarcu, łącznie ze szczątkami fauny z wczesnej fazy środkowego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serra d’ Alto

  Stanowisko eponimiczne kultury późnego neolitu z końca IV tysiąclecia B.C., rozpowszechnionej w całych pd. Włoszech, a także na Sycylii i Wyspach Liparyjskich, skąd zaopatrywano cały obszar w obsydian. Ceramika o formach kulistych, niekiedy z ozdobnymi uchami, z wieloma malowanymi motywami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solutre

  Stanowisko otwarte gómopaleolityczne w miejscu zwanym Crot du Chernier (dep. Saóne-et-Loire, Francja). Dolne warstwy zawierały kulturę oiyniacką, nad którą leżało związane z kulturą grawecką (ok. 24-22 tys. lat temu) wielkie nagromadzenie kości koni, będące efektem polowań na te zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesklo

  Tell neolityczny niedaleko Larisy w Tesalii (Grecja). Sekwencja stratygraficzna, obok dyskusyjnego poziomu preceramicznego, zawierała warstwy kultury Sesklo, Dimini i Rachmani, a także ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu. Dobrze zachowane osady należące do kultury Sesklo charakteryzowały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spy

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Namur w Belgii. Znane przede wszystkim z trzech szkieletów nean-dertalskich odkrytych w XIX w.; znaleziono je w warstwach ze śladami kultury mustierskiej z tradycją aszelską oraz z tradycją kultury mustierskiej typu La Quina. Wyżej zalegały warstwy górnego paleolitu (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt

Do góry