Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MORYSKÓW POWSTANIE 1568-1571

  Mo-

  ryskowie (muzułmanie hiszpańscy siłą na­wróceni na chrześcijaństwo) nadal posługi­wali się językiem arabskim, pisali i ubierali się jak Arabowie, czym narazili się na prześladowania ze strony hiszpańskich chrześcijan. Król Hiszpanii Filip II (1527--1598) zakazał w 1566 posługiwania się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAMBIKU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1962-1974

  W 1962 kilka małych ugrupo­wań nacjonalistycznych dążących do wy­zwolenia Portugalskiej Afryki Wschodniej (Mozambik) spod władzy Portugalii spot-kało się w Dar-es-Saalam, stolicy Tanzanii i utworzyło koalicję pod nazwą Front Wy­zwolenia Mozambiku (FRELIMO), którego przywódcą został Eduardo Mondlane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKA WOJNA DOMOWA 1433--1453

  Następcą Wasyla I (1371-1425), księcia moskiewskiego, został jego dziesię­cioletni syn Wasyl II (1415-1462). Po śmie­rci jego opiekuna, dziadka - wielkiego księcia litewskiego Witolda (1430) - stryj Jerzy (zm. 1434) jako senior rodu zaczął się domagać tronu moskiewskiego. Chan tatar­ski przysądził mu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAMBIKU WOJNY DOMOWE l PARTY­ZANCKIE 1976-1990.

  Front Wyzwolenia Mozambiku (FRELIMO), kierujący zbrojną walką o wyzwolenie Mozambiku spod pa- nowania portugalskiego (patrz mozambiku wojna o niepodległość 1962-1974), po uzys­kaniu niepodległości ustanowił rząd mark­sistowski i stał się jedyną legalną partią polityczną w Mozambiku. W 1976...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1499--1503

  Iwan III Srogi (1440-1505), wielki książę moskiewski, zarzucił swemu zięciowi Aleksandrowi I, królowi Polski i wielkiemu księciu litewskiemu, że prześladuje prawo­sławie, i rozpoczął wojnę. Wojska Iwana spustoszyły ziemie litewskie, a 14 lipca 1500 wygrały bitwę nad Wiedroszą z wojskiem litewskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUHAMMADA GHORI PODBOJE 1175--1206.

  Największy przywódca Ghorydów, Mu'izz-ud-Din Muhammad ibn Sam (zm. 1206), znany jako Muhammad Ghori, był jednym z twórców muzułmańskich rządów w Indiach. Doszedł do władzy w 1162 razem z bratem, który objął tron w Ghorze. Uczył się sztuki wojennej w zwycięskich wojnach o panowanie Ghoru nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1507--1508

  Zygmunt I (1467-1548), król Polski i wielki książę litewski, zażądał od Wasyla III (1479-1533), wielkiego księcia moskiew­skiego, zwrotu ziem zdobytych poprzednio przez Moskwę. Moskwa zdecydowała się wszcząć wojnę. Jej wojska najechały ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litwini odpowiedzieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUKANNY POWSTANIE 775-778

  Muzuł­mańscy szyici nie uznawali rządzącej dynas­tii Abbasydów, którzy twierdzili, że odzie­dziczyli prawo do kalifatu po Abbasie (zm. 653), stryju proroka Mahometa (570-632). Szyici natomiast uważali, że prawo do kali­fatu dziedziczą tylko potomkowie Alego (600P-661), męża córki proroka, Fatimy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORANT BAY POWSTANIE 1865

  W 1865 biedni wieśniacy z pozostającej pod brytyj­skim panowaniem wyspy Jamajka zwrócili się z prośbą do królowej Wiktorii (1819-1901) o zgodę na uprawianie rządo­wych gruntów, ale nie otrzymali pozwolenia. Do wybuchu niezadowolenia doszło w dwóch jamajskich parafiach: Św. Anny i Św. Tomasza. Tłum...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKI NAJAZD NA EUROPĘ 1237--1242

  W 1235 na wielkim zgromadzeniu mongolskim (kurułtaju) starannie zaplano­wano wyprawę do Europy; w 1236 na za­chód wyruszyła 150-tysięczna armia. Nie­spieszny podbój księstw ruskich (1237--1240) i pozyskanie tych obszarów dla Złotej Ordy (patrz mongolski najazd na Ruś drugi 1230-1240) zapoczątkowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt

Do góry