Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKIE POWSTANIE W CHINACH 1863-1877

  W 1863 muzułmańskie ple­miona we Wschodnim, czyli Chińskim Tur-kiestanie (na zachód od Tybetu), zbun­towały się przeciw mandżurskim władcom (dynastia Tsin). Powstaniem kierował Jakub Beg (1820-1877), który ustanowił niezależ­ny rząd w Kaszgaize. Ros}a sprawująca władzę na przyległym terytorium, pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  muzułmańska wojna domowa 861--870

  Dopuszczenie Turków do wysokich urzędów w kalifacie doprowadziło do ogro­mnego rozprzężenia w muzułmańskim im­perium. Wszechwładni tureccy dowódcy wojskowi manipulowali rządem, a w latach 861-870 zmienili czterech kalifów; jeżeli kalif nie spodobał się Turkom, mordowano go lub pozbawiano władzy. Brak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKI PODBÓJ HISZPANII 711--718

  Muzułmańscy Arabowie przynaglali Musę ibn Nusajra (660?-714), wicekróla (zarządcę) Ceuty w północno-zachodniej Af­ryce, do rozpoczęcia najazdu na Hiszpanię, w której warstwę panującą stanowili Wizygo-ci. Hiszpania rozdzierana była podówczas walkami wewnętrznymi. W 711 Musa wypra­wił armię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKA WOJNA DOMOWA 936--944

  Kalifat abbasydzki nigdy nie odzyskał siły, którą utracił w wyniku rozprzężenia- w okresie rządów tureckich dowódców w cza­sie MUZUŁMAŃSKIEJ WOJNY DOMO­WEJ 861-870; w 936 władzy kalifa właściwie podlegała tylko prowincja Bagdadu. Kalif Ahmad ar-Radi (zm. 940) mianował awantu­rnika Muhammada ibn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKI PODBÓJ PERSJI 634-651

  Muzułmańscy wojownicy z Arabii, wyznaw­cy islamskiego proroka Mahometa (570--632), podjęli wyprawy na cesarstwo bizan­tyjskie oraz na Persję Sasanidów (patrz

  BlZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 633-642).

  Zdobyli wschodnie prowincje bizantyjskie - Syrię i Palestynę (634-644). Podbój Mezo­potamii należącej do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKA WOJNA DOMOWA 945--948.

  Hamdanidzi pod wodzą Sajf al-Dauli (zm. 967) walczyli z Ichszydytami z Egiptu

  panowanie nad Syrią. Hamdanidzi utrzy­mali Aleppo w północno-zachodniej Syrii

  początkowo odnosili zwycięstwa nad Ich­szydytami, ale później nękani najazdamibizantyjskimi na północy, musieli do 948odstąpić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAMIBII WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1966--1990

  W 1966 na mocy decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych skończył się man­dat Republiki Południowej Afryki w byłej kolonii niemieckiej w południowo-zachod-niej Afryce, znanej także jako Namibia. Rząd Republiki Południowej Afryki repre­zentujący białą mniejszość, odmówił jednak oddania zarządu i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKA WOJNA DYNASTYCZNA 1190-1200

  Chcąc uniknąć walki o następ­stwo, Saladyn (1137?-! 193), sułtan Egiptu i Syrii, założyciel dynastii Ajjubidów, po­dzielił większą część swojego imperium między męskich krewnych, ale nie wyzna­czył następcy w sułtanacie kairskim. W 1196 między synami Saladyna - jeden był władcą Syrii, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKIE POWSTANIE 656

  Po za­bójstwie trzeciego kalifa, Otmana ibn Affana (zm. 656), czwartym kalifem został Ali ibn Abi Talib (600P-661), kuzyn i zięć proroka Mahometa (570-632), co spowodowało na­tychmiastowy wybuch powstania dwóch przywódców stronnictwa mekkańskiego, Ta-Ihy (zm. 656) i Al-Zubajry (zm. 656), któ­rych poparła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKIE POWSTANIE 699-701.

  Al--Hadżdżadż ibn Jusuf (zm. 714), muzuł­mański zarządca wschodnich prowincji ka­lifatu, wyprawił słynną Pawią Armię (nazwa pochodzi od kolorowych mundurów żoł­nierzy) do obecnego południowo-wschod-niego Afganistanu, by przywrócić tam wła­dzę Arabów. Pawia Armia, pod dowództwem Ibn al-Asz'ata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt

Do góry