Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZĄSTKI ELEMENTARNE

  Najmniejsze elementy materii rzędu 10"15 m, rozpoznawane na podstawie pozostawianych śladów w emulsji fotograficznej.

  W starożytności dominowała koncepcja jednego, niezmiennego, wiecznego elementu (np. woda u Talesa z Miletu, powietrze u Anaksymenesa z Miletu, bezkres u Parmenidesa z Elei), który na atomy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZAS"

  Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagr. oraz wiadomościom lit., rolniczym i przemysłowym, wyd. 1848-1939 (w Krakowie, od 1935 w Warszawie).

  Założony przez działaczy kat. P. Popiela, A. Potockiego, Z. Helcia, Jerzego Lubomirskiego i M. Manna; redaktorami byli m.in. L. Siemieński (1848-52), A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZCHÓW

  Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej. Wieś, znana już 1124, stanowiła własność opactwa tynieckiego; 1333--1914 Cz. był miastem.

  Parafia, wzmiankowana 1326, powstała prawdopodobnie przy końcu XII w. ; got. kościół par. Narodzenia NMP, orientowany, jednonawowy, wzniesiony z kamienia 1346 (rozbudowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS WOLNY

  Część czasu uwolnionego (zw. także dyspozycyjnym) od obowiązków zawodowych (-» praca), rodzinnych i społ., a przeznaczonego na wybrane przez siebie zajęcia służące wypoczynkowi, rozrywce i kształtowaniu własnej osobowości. Kulturę cz.w. określa (charakterystyczny dla osoby lub grupy) syndrom typowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /14 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika

  Państwo w Europie Środk., powstałe 1918 w wyniku rozpadu monarchii austrowęg.; od 1 I 1969 republika złożona z Czes. Republiki Socjalistycznej i Słowac. Republiki Socjalistycznej; ma 127 870 km2 i liczy 14,8 min mieszk. (1976).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPISMA

  Wydawnictwa ciągłe religijne i teologiczne, a także związane tematycznie łub usługowo z powyższą problematyką — m.in. archiwistyczno-kościelne (-» Archiva Ecclesiae, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne), -> biblijne czasopisma, diecezjalne czasopisma, duchowości religijnej czasopisma, ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  W proklamowanej 28 X 1918 republice czechosł., w skład której włączono Czechy, Morawy i Śląsk, Słowację i Ruś Zakarpacką z 13,6 min mieszk. (50% Czechów, 24% Niemców, 18% Słowaków, a 8% Polaków, Węgrów, Ukraińców i Żydów), Kościół stanął wobec trudności.

  1. Okres międzywojenny (1919-38) —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /12 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZATTAGAM, Chittagong

  Diecezja v Bangladeszu eryg. 25 V 1927, sufr. Dhaki (do 1950 Kalkuty), z której terytorium została wydzielona i powierzona misjonarzom ze zgrom. Św. Krzyża.

  Zajmuje 39 247 km2 i liczy 20 min mieszk., w tym 15 888 katolików, 10 parafii, 4 księży diec. i 13 zak., 34 zakonników, 43 siostry.

   

  AAS 19(1927)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS - W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

  Cz. jest miarą trwania zjawisk, zdarzeń zachodzących w świecie abiotycznym i biotycznym; stanowi długość przedziałów między zdarzeniami w świecie. Charakter zjawisk i ich natura pozwalają wyróżnić cz. astronomiczny, fizyczny, geologiczny i biologiczny.

  Cz. astronomiczny opiera się na:

  ° ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /4 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAYKOWSKI KONSTANTY SJ

  ur. 7 VIII 1859 w Niemirowie (na Podolu), zm. 2 I 1930 w Starej Wsi (k. Brzozowa), Publicysta.

  Do zakonu wstąpił 1876 i po studiach teol. przyjął 1886 święcenia kapł.; 1885-1917 współpracował z „Przeglądem Powszechnym", w którym opublikował wiele recenzji, informacji o aktualnych sprawach Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry