Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Strettweg

  Miejscowość w Styrii na terenie Austrii, gdzie w 1851 r., w czasie orki wydobyto wiele przedmiotów brązowych. Pochodzą one z ciałopalnego kurhanu z konstrukcjami kamiennymi, wchodzącego w skład cmentarzyska z okresu HaC. Wśród wielu efektownych znalezisk (m.in. 4 misy brązowe, brązowa czara na nóżce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stentinello

  Stanowisko eponimiczne kultury wczesnoneolitycznej w okolicy Syrakuz, na Sycylii (Wiochy). Charakteryzuje się ceramiką zdobioną odciskami (m.in. muszli Cardium), tworzącymi trójkąty i wstęgi, a także zdobioną trójbarwnymi malowanymi wzorami, m.in. przypominającymi płomienie wychodzące z dna naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Svodin

  Duża, wielofazowa osada kultury lendzielskiej w pd.-zach. Słowacji. Domy słupowe otaczały rondel (kolistą fortyfikację), którego wnętrze nie było zabudowane. Odkryto też kilkanaście grobów.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stićna

  Wielki kompleks osadniczy kultury wscho-dniołialsztackiej (tzw. grupy dolnokraińskiej) na terenie Słowenii (między Lubljaną a Novym Mestem), składający się z wyżynnego osiedla obronnego i wielkiego cmentarzyska kurhanowego.

  Najstarsze fortyfikacje wzniesiono w początkach okresu HaC. Zostały one...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szan - koba

  Stanowisko jaskiniowe, eponimiczne dla kultuiy szankobańskiej, występującej na granicy plejstocenu i holocenu na Krymie. Ślady tej kultury odkryto w wielopoziomowych stanowiskach górskiej części Krymu (m.in. Fatma-koba, Zamil-koba Buran Kaja, Alimowskij nawies).

  Kultura ta początkowo charakteryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stonehenge

  Kompleks megalityczny w hrabstwie Wiltshire w Anglii. Początkowo był to rodzaj okrągłej fosy (o średnicylOO m), otaczającej drewniane konstrukcje, zbudowane w pierwszej połowie III tysiąclecia B.C.

  Później postawiono pierwsze głazy monolityczne (menhiry) i pojawiły się liczne jamy, być może...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shanidar

  Jaskinia położona w górach Zagros w Iraku, na wys. 745 m n.p,m. Sekwencja warstw o miąższości ponad 14 m obejmowała kompleks D ze znaleziskami ze środkowego paleolitu (kultura mustierska typu Zagros), datowanymi radiowęglem na 60 do 44 tys. lat temu.

  W kompleksie tym odkryto resztki dziewięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Srednij Stog

  Stanowisko eponimiczne eneolitycz-nej kultury stepów nadczarnomorskich. Kultura ta wywodzi się z jednostek neolitycznych: kultury sursko-dnieprowskiej i dniepro-donieckiej, zachowując podobne formy ceramiki zdobionej odciskami, m.in. sznura. Znana głównie z pochówków, pojedynczych lub zbiorowych, często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skhul

  Jaskinia (a ściślej nawis skalny) w górach Karmel k. Hadery w Izraelu. Zawierała warstwy kultury mustiersko-lewaluaskiej, której ewolucja była podobna do warstwy odkrytej w sąsiedniej grocie et-Tabun. W faunie dominuje tur oraz hipopotam, dzik, gazela i daniel.

  W warstwie B, datowanej metodą ESR w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schussenried

  Określenie grupy kulturowej eneolitu, pokrewnej kulturze michelsberskiej, występującej na ograniczonym obszarze zach. Niemiec (Badenia, Wirtembergia). Nazwa pochodzi od stanowiska na dawnym brzegu jez. Feder k. Ulm (Niemcy). W formowaniu tej grupy istotną rolę odegrały tradycje epirós-seńskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt

Do góry