Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZECHY - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Uwarunkowane były przenikaniem do Cz. kultury wsch.słow. i zach.łac, a nast. pojawieniem się -+ husytyzmu (średniowiecze) oraz wpływem myśli scholast. i rozwojem studiów hist, i bibl. (okres nowożytny).

  A. ŚREDNIOWIECZE — Nie ma pewnych wiadomości dotyczących teol. piśmiennictwa związanego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /31 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWICZ SZYMON

  ur. ok. 22 VII (data chrztu) 1689 w Krakowie, zm. 21 VII 1775 w Warszawie, Malarz religijny.

  Malarstwa uczył się u nieznanego artysty na dworze Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, który ok. 1711 wysłał Cz. na studia do Rzymu; 1716 uzyskał II nagrodę za rysunek Samson rozdzierający lwa oraz Zwycięski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

  O niewielkiej liczbie wyznawców w Cz. dość liczne z uwagi na przywiązanie do rei. tradycji lokalnych mieszkańców ziem czes., które po I wojnie świat, wróciły do macierzy.

  Słowacki Kościół Ewang.augsb. (Slovenská Evanjelická Církev Augsburského Vyznania v ČSSR) dzieli się na dystrykt zach. (Słowacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /5 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - STATYSTYKA

  Kościół w Cz. ma metropolię w Pradze z sufraganiami Czeskie Budziejowice, Hradec Králové i Litomie-rzyce, metropolię Ołomuniec z sufragania Brno, metropolię Trnawa z sufraganiami Bańska Bystrzyca, Koszyce, Nitra, Rožňava i Spisz, a także unicką diecezję Preszów.

  W 1921 były 2 metropolie, 11...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACKI KOŚCIÓŁ HUSYCKI

  Wspólnota chrzęść, zał. 1920 przez K. -» Farskiego, jako Kościół nar. w Czechosłowacji [K.cz. = Kościół czechosł.].

  I. GENEZA — K.cz. wyrósł na bazie radykalnych ruchów na-rodowo-reformistycznych w Kościele kat. na terenie Czech w XIX i XX w. ; ich źródłem były bogate tradycje ->- husytyzmu (XV w.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /12 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOW ANTON PAWŁOWICZ

  ur. 29 I 1860 w Taganrogu (n. M. Azowskim), zm. 15 VII 1904 w Badenweiler k. Müllheim (RFN), Pisarz.

  Po studiach medycznych w Moskwie jako lekarz i społecznik poświęcił się twórczości lit.; zaczął od pisania felietonów i opowiadań humorystycznych, a nast. podjął tematykę obyczajową, społ. i mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /3 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWIC MARCIN

  ur. XI 1532 w Zbąszyniu (Wielkopolska), zm. XI 1613 w Lublinie, Ideolog braci polskich.

  Pochodził z kat. rodziny rzemieślniczej ; po ukończeniu szkoły par. kształcił się prawdopodobnie w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, a 1554 na uniw. w Lipsku, gdzie m.in. poznał języki klasyczne oraz hebr.;

  1555...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /5 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWICZ JÓZEF

  ur. 15 III 1903 w Lublinie, zm. 9 IX 1939 tamże, Poeta.

  Ukończywszy 1921 seminarium, a 1925 Wyższy Kurs Nauczycielski, został 1926 nauczycielem w Lublinie, gdzie wraz z grupą Lucyfer wydawał (1924-25) pismo lit. „Reflektor"; 1928-29 studiował w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; 1930 podróżował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /5 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  Zwolennicy panslawizmu, którymi byli politycy czes. K. Sladkovský (1823-80), F.A. Brauner (1810-80), F.L. Rieger (1818-1903) i E. Gregor (zm. 1907) założyli 1863 w Pradze przy kościele św. Mikołaja wspólnotę prawosł., która była zależna od parafii prawosł. w Wiedniu, a od 1883 należała do metropolii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /6 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ UNICKI

  Po I wojnie świat., kiedy po upadku Austrii włączono Ruś Zakarpacką do Republiki Czechosłowackiej, Czesi popierając prawosławnych skłócili unitów w Słowacji. Sytuacja unitów uległa poprawie dzięki synodowi unickiemu w Użhorodzie z 1921 oraz licznym protestom w rządzie, ostatecznie zaś po 1928 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt

Do góry