Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZELADŹ

  Parafia w dekanacie będzińskim diecezji częstochowskiej. Pierwsza wiadomość o Cz. pochodzi z 1228; krak. kasztelan Klemens z Ruszczy ofiarował ją 1240 opactwu benedyktynek w Staniątkach; 1240-1863 i od 1919 prawa miejskie.

  Parafię erygowano przy drewnianym kościele św. Stanisława Bpa przed 1260;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZENGTU, Chengtu

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Syczuan), sufr. Czungcing, eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 2 IV 1856 wikariatu apost. Syczuan Pn.-Zach., który 1924 nazwano Cz.

  Zajmuje 100 000 km2 i 1948 liczyła 20 min mieszk., w tym 40 240 katolików, 52 parafie, 73 księży diec. i 22 zak., 22 zakonników, 88...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZELIN

  Wieś w parafii Kurzycko w dekanacie Dębno Lubuskie w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Osada wzmiankowana 1297, była w XIII w. własnością templariuszy (skasowani 1312), a w XIV w. — joannitów.

  Pierwotny kościół pochodził z XIII w.; przebudowany w XIX w. wg projektu K.F. Schinkla, jest budowlą typu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

  Początki sztuki sakr. na terytorium Cz. związane były z powstaniem Państwa Wielkomo-rawskiego i przyjęciem przez nie chrześcijaństwa. Architektura sakr. rozwijała się już w 1. poł. IX w., o czym świadczą pozostałości prostych, jednoprzestrzennych, rzadziej bazylikowych, kościołów i rotund z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /41 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY - MUZYKA SAKRALNA

  Czeska muzyka rei. odznacza się swoistą specyfiką w historii muzyki eur.; zadecydował o tym w dużej mierze ruch husycki i ścisłe związki z muzyką lud., powodujące powstanie odrębnego stylu muz., który w XIX w. otrzymał nazwę narodowego.

  A. ŚREDNIOWIECZE — Przyjęcie chrześcijaństwa w Państwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /11 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWICZ TOBIASZ OSPĘ

  ur. 1642 w Podłężu (k. Pińczowa), zm. 5 IX 1703 w Częstochowie, Działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1659 w Częstochowie; po studiach teol. i filoz. na Węgrzech powrócił do kraju ok. 1665 z tytułem lektora; 1674 uzyskał w Krakowie doktorat nauk wyzwolonych i teologii; w klasztorze jasnogórskim był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWSKA ŁUCJA

  Misjonarka Świętej Rodziny, imię zak. Maria, ur. 13 XII 1881 w Głuchówce k. Mścisławia (Białoruska SRR), zm. 31 VII 1967 w Legionowie, pedagog.

  Po ukończeniu gimnazjum w Mohylewie wstąpiła 1905 do zgromadzenia; 1907 rozpoczęła studia przyr. w Petersburgu i równocześnie uczyła w pol. szkole par. przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWSKI IGNACY ks.

  ur. 4 VI 1877 w Ciechrzu (k. Strzelna), zm. 26 II 1941 w Strzelnie, Działacz nar. i społeczny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Gnieźnie przyjął 1901 święcenia kapł.; pracę duszpasterską rozpoczął w Bractwie Księży Misjonarzy „Dobrego Pasterza"; od 1905 był wik. w Poznaniu, później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY

  Kraina na obszarze Masywu Czeskiego w dorzeczu górnej Łaby i jej głównego dopływu Wełtawy; wraz z hist, krainami Moraw i Śląska tworzą od 1969 terytorium Republiki Socjalistycznej, która zajmuje 78 900 km2 i liczy 9,9 min mieszk. (-» Czechosłowacja).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY - DZIEJE KOŚCIOŁA

  Ziemie Cz. w starożytności zajmowali celt. Bojowie (stąd łac. nazwa Cz. — Bohemia); w I w. po Chr. opanowali je germ. Markomanowie, a w V w. plemiona słow.; 628-658 wchodziły Cz. w skład państwa Samona. W IX w. mieszkało tu kilka wspólnot plemiennych (Czesi, Pszowianie, Litomierzyci, Zliczanie, Chorwaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /41 458

  praca w formacie txt

Do góry