Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZESKIE BUDZBEJOWICE, České Budějovice

  Diecezja w pd. Czechach eryg. 20 X 1785, sufr. Pragi; należą do niej 4 okręgi (Budziejowice, Klatovy, Prachatice i Tabor).

  Pierwszym bpem Cz.B. był J.P. Schaffgotsch (1785-1813); in. wybitnymi bpami byli Jan Valeri Jirsík (1851-83, zwołał 3 synody diec., założył seminarium) i Franz von Schönborn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWA

  Miasto, sanktuarium maryjne, siedziba bpa diecezji częstochowskiej i ośrodek wydawniczy.

  I. MIASTO — Pierwsza wiadomość o wsi Cz., będącej własnością książęcą, pochodzi z 1220; miastem nazwana została Cz. w dokumencie z 1377. Dzięki opiece króla Zygmunta I Starego i starosty olsztyńskiego (Olsztyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /9 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESŁAW bł. OP

  ur. ok. 1175, zm. 1242 we Wrocławiu; mniemanie, jakoby był bratem -> Jacka Odrowąża, rozpowszechnione od XVII w. (S. Bzowski), jest bezpodstawne.

  I. ŻYCIE — O pochodzeniu rycerskim Cz. świadczy jego funkcja kustosza kolegiaty sand, (odgrywającej w XIII w. ważką rolę w diecezji krak.), tłumacząca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /6 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONOGRÓD

  Parafia w dekanacie jazłowieckim w archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR). Osada pochodząca z IX w., 1448-1772 była miastem.

  Kościół par., istniejący od dawna, zniszczony został w czasie najazdów tatarskich; nowy kościół Wniebowzięcia NMP, ufundowany przez Lisieckich, przebudowany 1716 przez kasztelana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIAKOWSKI RAFAŁ JÓZEF

  ur. 21 V 1743 w okolicy Pińska, zm. 5 VII 1816 w Krakowie, Lekarz.

  Uczył się z T. Kościuszką w pijarskim kolegium w Lubieszowie (k. Pińska), gdzie 1762 wstąpił do pijarów, przyjmując imię Rafał od św. Józefa Kalasantego; 1765 złożył śluby zak. i pod kierunkiem chirurga zak. Franciszka Zufahrera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIŃSK nad WISŁĄ

  Parafia i sanktuarium maryjne w dekanacie wyszogrodzkim w diecezji płockiej. Pierwsze wzmianki o Cz. pochodzą z 1065; prawa miejskie miał 1373-1869; 1410 w okolicy Cz. nastąpiło połączenie wojsk pol.-Iitew. w drodze na Grunwald; 1422 król Władysław Jagiełło nadał szlachcie w Cz. tzw. przywilej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNICE BOROWE

  Parafia w dekanacie przasnyskim w diecezji płockiej. Parafię erygowano 1398 przy kościele Nawiedzenia NMP ufundowanym przez Jakuba Pocztę, właściciela Cz.; obecny kościół, późnobarokowy, wzniesiono w 1. poł. XVI w. ; w ołtarzu głównym obraz Matka Boża z XVII w., w bocznym — rzeźba Chrystusa.

   

  AZA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSKI JAN ks.

  ur. 12 V 1813 w Warlubiu (k. Nowego n. Wisłą), zm. 22 XII 1893 w Pile, Współtwórca Kościoła nie-mieckokatolickiego. Studia teol. odbył w seminarium duch. w Poznaniu, gdzie 1842 przyjął święcenia kapł., po czym był wik. w Poznaniu, nast. w Wirach i Pile.

  Ogłosiwszy swą -» apostazję, założył 1844...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNDEJÓW

  Parafia w dekanacie lubelskim w diecezji lubelskiej. Wieś Cz. przywilejem króla Władysława Jagiełły nadana została 1426 lubel. brygidkom.

  Kościół św. Wawrzyńca, murowany, jednonawowy w stylu renesansowym, wzniesiony 1608-11 w miejscu kaplicy, dzięki staraniom przeoryszy Agnieszki Jastkowskiej oraz ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSKI STANISŁAW ks.

  ur. 11 VIII 1777 w Inflantach, zm. 1833 w Worniach (Żmudź), Historyk, leksykograf.

  W 1794 wstąpił do jezuitów i po studiach filoz.-teol. w Po-łocku przyjął 1804 święcenia kapł., a 1810 opuścił zakon; 1805-10 był nauczycielem retoryki i poetyki w kolegium jez. w Orszy, 1810-14 uczył języków staroż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt

Do góry