Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA DIECEZJA

  Powstała 1925 w związku z nową organizacją terytorialną Kościoła w Polsce po I wojnie świat, i włączona została jako sufragania do krakowskiej metropolii; obejmuje pn. część Jury Krak.-Częstoch. oraz część Niecki Sieradzkiej, Wysoczyzny Piotrkowskiej i Wyżyny Śląskiej o powierzchni 8524 km2;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZEŚĆ MARII"

  Ilustrowany miesięcznik -> sodalicji mariańskich uczennic szkół średnich w Polsce, zał. na I Zjeździe Związku Sodalicji Mariańskiej w Częstochowie 10-12 VII 1922; wyd. 1923-39. Redaktorami byli ks. J. Chrząszcz w Tarnowie (1923-26), ks. F. Marlewski w Inowrocławiu (1926-29), ks. J. Kruppik w Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONY KRZYŻ

  Międzynar. organizacja humanitarna, zał. 1863 z inicjatywy J.H. -»• Dunanta w Szwajcarii dla niesienia pomocy (bez dyskryminacji) ofiarom wojny; nazwa wywodzi się od znaku ochronnego dla rannych i chorych żołnierzy — czerwony krzyż na białym polu, który stał się godłem organizacji.

  I. DZIEJE i STRUKTURA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /10 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZEŚĆ ŚWIĘTYCH POLSKICH"

  Kwartalnik teol. poświęcony szerzeniu czci świętych pol. oraz sprawom ich kanonizacji, wyd. 1934-37 w Warszawie, 1938-39 w Potulicach. Pismo redagowała Maria Chlewińska i Stefania Ottowa (do 1937), a nast. zespół prof, seminarium chrystusowców (red. odpowiedzialny ks. I. Posadzy);

  publikowało ono artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA ZOFIA

  ur. 1584 w Małopolsce, zm. 1 IV 1650 w Krakowie, Działaczka dydaktyczna i charytatywna.

  Po śmierci męża poświęciła się pracy charytatywnej; jako członkini Bractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary, wspierała materialnie kościoły i klasztory;

  1627 w swym domu w Krakowie ufundowała i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZETWERTNIA

  Klasztor bazylianów w diecezji łuckiej (Ukraińska SRR), siedziba rodowa kniaziów Czetwertyńskich. Aleksander Świętopełk ufundował 1437 prawosł. klasztor dla bazylianów (prawdopodobnie także i dla bazylianek);

  nowy, z cerkwią Przemienienia Pańskiego, wzniesiony przez Czetwertyńskich w 2. poł. XVI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA - MĄCZYŃSKA MARIA

  ur. 16 I 1883 w Bielsku-Białej, zm. 11 VI 1944 w Krakowie, Pisarka, autorka librett.

  W twórczości Cz. współistnieją 2 nurty tematyczne — hist, i rei.; całość podporządkowana jest celom popularyzatorskim. Strukturę utworów determinuje z góry określony typ adresata; do masowego czytelnika, z zamiarem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZETWERTYŃSCY

  Ród książąt wywodzący się od księcia kijowskiego Świętopełka Izasławowicza, noszący od jego imienia przydomek rodowy — Świętopełk. Ich siedzibą była -> Czetwertnia na Wołyniu; Stefan Cz. (1577-1655) dał początek młodszej linii Cz. w Borowiczach na Wołyniu, przemianowanych na Nową Czetwertnię;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA WIEŚ

  Wieś w parafii Michałów w dekanacie brzeskim w archidiecezji wrocławskiej.

  Przed 1310 Cz.W. była już parafią; 1525-1945 kościół należał do wyznania ewangelickoaugsburskiego. Cennym zabytkiem sztuki sakr. jest kościół (pierwotnie Najśw. Serca Jezusa, obecnie NMP), wzniesiony na pocz. XIV w., odnawiany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEŻOWSKI IWON SJ

  ur. 25 X 1814 w Kołodziejówce (k. Tarnopola), zm. 12 VIII 1889 w Krakowie, Rekolekcjonista i pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1832 w Starej Wsi (k. Brzozowa); po studiach filoz.-teol. przyjął 1841 święcenia kapł.; uczył wymowy, filozofii i teologii w kolegiach jez. i wspólnie z K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt

Do góry