Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZHANDOGJOPANISZAD, Chandogyopanisad

  Jedna z najwcześniejszych (X-VIII w. prz.Chr.) i najobszerniejszych -> upaniszad (Czhandogja), zawierająca doktrynę czhandogów (zw. udgatrami), czyli kapłanów śpiewających hymny -» Samawedy.

  Ułożona prozą i podzielona na 8 lekcji (prapathaka), Cz. zajmuje się mistyką zgłosek i melodii (samari), naturą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZHONGDZU, Cheong Ju

  Diecezja w Korei Pd. eryg. 10 III 1962, sufr. Tegu; powstała z wikariatu apost. wydzielonego 1958 z terytorium wikariatu apost. Seulu i powierzonego Stow. Misji Zagr. Maryknoll.

  Zajmuje 5767 km2 i liczy 1,9 min mieszk., w tym 43 554 katolików, 24 parafie', 12 księży diec. i 19 zak., 20 zakonników i 60...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZHUNCZHON, Chun Cheon

  Diecezja w Korei Pd. (prow. Kongwon-do), sufr. Seulu; eryg. 10 III 1962 z istniejącego od 20 IX 1955 wikariatu apost., utworzonego z prefektury apost. Szhunsen (16 VII 1950 zmieniono nazwę na Cz.), wydzielonej 25 IV 1939 z ówczesnego wikariatu apost. Seulu.

  Zajmuje 17 000 km2 i liczy 1,2 min mieszk., w tym 35...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZIANG MAJ, Chiang (Chieng) Mai

  Diecezja w pn. Tajlandii eryg. 2 VII 1969 jako sufr. Bangkoku.

  W 1959 z pn. części wikariatu apost. Bangkok utworzono apost. prefekturę Chieng Mai, której zarząd powierzono Zgrom. Kapłanów Najśw. Serca Jezusowego z Bétharram, a 1965 podniesiono ją do rangi diecezji ; katedra pod wezw. Najśw. Serca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

  Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol. sanktuarium nar., i dlatego często utożsamiany z tytułem -> Królowa Polski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

  Obraz M.B.Cz. typu -> Hodegetrii jest najbardziej zbliżony do ikony bizant. z końca X w., znajdującej się w rzym. kościele S. Maria Maggiore, ikony mozaikowej z XII w. zachowanej w serb. klasztorze Chilandar na górze Athos oraz do obrazu MB z VI w. z kościoła S. Maria Nuove w Rzymie (analogie w szczegółach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /24 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

  Kult M.B.Cz. obejmuje wszelkie formy czci związanej z obrazem w jej sanktuarium; kształtuje je specyficzna duchowość wynikająca z tradycji rei. o zasięgu krajowym, przejawiająca się spontanicznie; oryginalną formą kultu jest peregrynacja kopii obrazu M.B.Cz. w parafiach, rodzinach i domach zakonnych.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /43 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

  Na powstanie ruchu pielgrzymek do Częstochowy wpłynęło przekonanie o nadzwyczajnych łaskach uzyskiwanych za wstawiennictwem M.B.Cz. Pątnicy pielgrzymują indywidualnie lub zbiorowo (pieszo albo środkami lokomocji), spełniając określone praktyki rei. w duchu dziękczyn-no-błagalnym; praktykują też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /26 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

  Ku czci M.B.Cz. powstały liczne utwory wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne, przeznaczone do celów kultowych, oraz utwory poetyckie.

  A. TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA — przejawia się przede wszystkim w pieśniach kośc, pątniczych i okolicznościowych; mniej liczne natomiast są kompozycje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /23 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONY KOŚCIÓŁ

  Czerwone sekty, buddyjskie wspólnoty rei. w Tybecie (-> lamaizm), charakteryzujące się różnorodnością wierzeń i praktyk rel., mniej okazałym rytuałem, łagodniejszymi regułami życia zak. bez obowiązku zachowywania celibatu ; nazwa pochodzi od czerwonego nakrycia głowy mnichów.

  Mimo reformatorskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt

Do góry