Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZORTKÓW

  Parafia i dekanat rzym.kat. w archidiecezji lwowskiej oraz parafia i dekanat unicki w archidiecezji lwowskiej, od 1885 w diecezji stanisławowskiej (Ukraińska SRR). Cz. otrzymał prawa miejskie 1532; w XVI w. był własnością Czortkow-skich, w 1. poł. XVII w. Golskich, a nast. Potockich.

  Dla dominikanów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK - INTERPRETACJA

  Specyficzne miejsce cz. w rzeczywistości kosmicznej wyjaśnia się albo w relacji do jego zachowań biol., psych., społ. lub kulturowych (A), albo w relacji do -> bytu, zwł. osobowego (B), a ponadto do -*• Boga (VI) jako do twórcy historii zbawienia (C).

  A. W ASPEKCIE SCJENTYSTYCZNO-KULTUROWYM — Koncepcje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /53 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOUCUN, Chowtsun

  Diecezja w Chinach (prow. Szantung) eryg. 11 IV 1946 jako sufr. Cinan z istniejącego od 18 V 1937 wikariatu apostolskiego.

  Zajmuje 5000 km2 i 1950 liczyła 3 min mieszk., w tym 29 411 katolików, 17 parafii, 12 księży diec. i 23 zak. oraz 25 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 301-306; A. Pucci, ECat III 1565; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK NOWY

  Człowiek odkupiony przez Jezusa Chrystusa, który jest protoplastą nowej ludzkości, w przeciwieństwie do Adama (II), ojca starej ludzkości.

  Znamienne dla NT jest ukazanie Jezusa jako tego, który w pełni czasu (Ga 4,4) przyszedł wypełnić Stare Przymierze (Mt 5,17). Będąc Początkiem i Końcem (Ap 22,13)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOUCZY, Chowchih

  Diecezja w Chinach (prow. Szen-si) eryg. 10 V 1951 jako sufr. Si-an z istniejącej od 17 VI 1932 prefektury apostolskiej.

  Zajmuje ok. 8000 km2 i 1948 liczyła 1 min mieszk., w tym 25000 katolików, 24 księży diec., 14 zakonników, 13 sióstr.

   

  AAS 43(1951) 712-714; A. Pucci, ECat III 1564-1565; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZŁOWIEK i ŚWIATOPOGLĄD"

  Czasopismo marksistowskie poświęcone upowszechnianiu humanizmu socialist, i etyki laickiej, konfrontacji ze światopoglądem rel., walce z polit, klerykalizmem i jego ideologią oraz dialogowi (V) z katolikami w celu realizacji ideałów pokoju i sprawiedliwości społ. ; jest kontynuacją wyd. 1962-67 w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO

  Trwająca nieprzerwanie 40 godzin lub 3 dni z przerwami nocnymi -* adoracja Najświętszego Sakramentu.

  Cz.n. zapoczątkowało przed 1214 bractwo biczowników z Zary (obecnie Zadar w Dalmacji), które od Wielkiego Czwartku do południa Wielkiej Soboty adorowało Najśw. Sakrament przechowywany w -> Bożym Grobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁUCHÓW

  Parafia i dekanat w diecezji koszalińsko-ko-łobrzeskiej (od 1972). Osada istniejąca już w XH w., nadana nast. przez króla Władysława Łokietka Mikołajowi z Pońca, a 1312 sprzedana Krzyżakom; prawa miejskie otrzymał Cz. 1348.

  Parafię erygowano 1209 przy kościele św. Jakuba Apostoła; kościół był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK

  Istota zajmująca naczelne miejsce w hierarchii świata biotycznego (-» ciato ludzkie) i wykraczająca poza świat ożywiony (-> dusza ludzka) duchowymi właściwościami (akt ludzki) oraz możliwością -» partycypacji w nadprzyr. życiu -»- Boga (VI D).

  Cz. jest przedmiotem badań wielu dyscyplin nauk. z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERDZIESTU MĘCZENNIKÓW

  Święci, zm. prawdopodobnie w Sebaste (obecnie Sivas, Turcja).

  1. Podczas prześladowania chrześcijan przez ces. Licyniusza jako żołnierze XII legionu rzym. Fulminata ponieśli 320 śmierć przez zamarznięcie; imiona swe umieścili w testamencie, który uważany jest za autentyczny; opublikowali go G.H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 001

  praca w formacie txt

Do góry