Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OŚMIU ŚWIĘTYCH WOJNA 1375-1378

  Pa­pież Grzegorz XI (1330-1378) zamierzał przenieść stolicę apostolską z Awinionu, we Francji, do Rzymu (w okresie tzw. niewoli babilońskiej Kościoła papieże przebywali na ziemi francuskiej). Wykorzystując nieza­dowolenie w Państwie Kościelnym z powo­du rządów francuskich legatów Florencja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORMIAN MASAKRY 1894-1897

  Ormianie, którzy pragnęli uniezależnić się od Turków, zorganizowali ruch rewolucyjny. Ruch ten wzniecił rozruchy w różnych miastach os­mańskiego imperium. W odwecie, na rozkaz tureckiego sułtana Abdulhamida II (1842-1918), kurdyjska kawaleria i żołnierze tureccy przeprowadzili zorganizowane masa­kry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUMA IGNACY

  ur. 22 X 1891 w Niepołomicach (k. Krakowa), zm. 18 IV 1963 w Lublinie, Prawnik, teoretyk skarbo-wości, społ. działacz katolicki.

  Po ukończeniu gimnazjum w Bochni rozpoczął studia na wydz. prawa UJ, przerwane I wojną świat, (walczył na froncie ros. i 1915-16 przebywał w niewoli), po której kontynuował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUMATIEN

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Honan), sufr. Kajfeng; eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 9 XI 1944 wikariatu apost., utworzonego z prefektury apost. wydzielonej 2 III 1933 z części ówczesnego wikariatu apost. Nanjang i prefektury apost. Sinjang.

  Zajmuje 12 700 km2 i 1950 liczyła 1,3 min mieszk., w tym 14...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTKI EUCHARYSTYCZNE

  Forma kultu eucharyst. nawiązująca do obrzędów święta -»• Bożego Ciała (1).

  Cz.e. zaczęto odprawiać w 2. poł. XTV w. w Niemczech, Polsce i na Węgrzech, a od XVI w. także we Włoszech i Hiszpanii, głównie w kościołach, przy których istniały bractwa Najśw. Sakramentu (->- adoracja Najśw. Sakramentu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERNASTU WSPOMOŻYCIELI

  Grupa świętych, którym przypisuje się szczególny patronat i skuteczność w niesieniu pomocy w różnych potrzebach.

  Należą do nich -*• Akacjusz, żołnierz — patron w prześladowaniach i trwodze przed śmiercią, -* Barbara — patronka wojska, flisaków, górników i hutników oraz w niebezpieczeństwach pożaru*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUJ JAN ks.

  ur. 20 V 1886 w Borzęcinie (k. Brzeska), zm. 2 Vni 1957 w Warszawie, Patrolog, homileta, działacz społeczny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Tarnowie przyjął 1912 święcenia kapł.; doktorat z teologii uzyskał 1916 na UJ; 1920-22 specjalizował się na Gregorianum, gdzie otrzymał równoznaczny z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUŁCZYCE

  Parafia w dekanacie chełmskim (wsch.) w diecezji lubelskiej. Osada potwierdzona źródłami archeol. z X--XIII w., ma pierwszą udokumentowaną wzmiankę z 1425.

  Parafię erygowano ok. 2. poł. XV w. przy kościele Wszystkich Świętych; obecny drewniany, wzniesiony 1764 konsekrowano 1832; na uwagę zasługują w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTEREJ ŚWIĘCI UKORONOWANI

  Męczennicy z okresu prześladowania chrześcijan za ces. Dioklecjana (300-305), których nie zidentyfikowane imiona dotyczą prawdopodobnie z odrębnych grup — 5 rzeźbiarzy panońskich (Symforian, Klaudiusz, Nikostrat, Kastor, Symplicjusz) oraz 4 żołnierzy rzym. (Sewer, Sewerian, Karpofor, Wiktoryn); ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK - STRUKTURA

  Ze względu na złożoność procesów zachodzących w cz. wyróżnia się w nim strukturę biotyczną — przejawiającą się w życiu układu żywego (A), psychiczną — przejawiającą się w życiu osobowym (B), społeczną — przejawiającą się w życiu wspólnotowym (Q, bytową — wskazującą na rację ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /64 663

  praca w formacie txt

Do góry