Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POLSKO-CZESKA WOJNA 1438-1439

  W 1438 król Niemiec Albrecht II (1397--1439), z austriackiego domu Habsburgów, po śmierci teścia, Zygmunta (1368-1437), został królem Czech i Węgier. Stronnictwo opozycyjne zaproponowało tron królewiczo­wi polskiemu Kazimierzowi. Po klęsce zwolenników Kazimierza pod Żeleznicami (1438) Polska zawarła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD POITIERS 1356

  Chcąc powstrzymać królewicza angielskie­go Edwarda, Czarnego Księcia (1330--1376), król Francji Jan II (1319-1364) polecił swoim licznym wojskom, by za­stosowały angielską taktykę spieszania ka­walerii. Silną pozycję angielską pod Poi­tiers 19 września 1356 zaatakowali Fran­cuzi pod dowództwem Jana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONTYJSKA WOJNA CEZARA 47 p.n.e.

  Po śmierci Mitrydatesa VI Wielkiego, króla Pontu (ok. 132-63) (patrz mitrydatesa wojny), Pompejusz Wielki (106-48), wódz rzymski na wschodzie, uznał Farnacesa II (wzmian. 63-47), syna Mitrydatesa, władcą królestwa bosporańskiego (Bosporus Cim-merius, na Krymie). W czasie walk zwolen­ników Pompejusza przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-SZWEDZKA WOJNA O INFLANTY PIERWSZA 1600-1611

  Walka między Pol­ską a Szwecją o Inflanty (Estonia i część Łotwy), po najeździe Szwedów na Inflanty i zdobyciu większej części tego terytorium, przerodziła się w 1600 w otwartą wojnę. Polskie wojska z powodzeniem broniły Rygi i rozpoczęły udany kontratak, wygrywając między innymi bitwy pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA DOMOWA 1382-1384.

  W 1382 doszło do wojny domowej w Wiel­kopolsce między Grzymałami, zwolennika­mi dynastii węgierskiej, a Nałęczami - jej przeciwnikami. Po śmierci króla Polski Ludwika Węgierskiego (zm. 1382) Polacy powołali na tron najmłodszą córkę Ludwika, Jadwigę (1373-1386), pod warunkiem że poślubi ona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1484-1500.

  Za

  panowania króla Polski Kazimierza Jagiel-lończyka (1427-1492) między Polakami i Turkami doszło do walk w Mołdawii, która uznała zwierzchnictwo Polski. Flota turecka zdobyła Kiliję nad ujściem Dunaju i Akerman (Białogród) u ujścia Dniestru. Aby zlikwidować groźbę wiszącą nad pol­skim handlem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA DOMOWA 1768-1773

  W 1768 powstał w Polsce związek polskiej szlachty i magnatów katolickich, znany jako konfederacja barska, którego celem było przeciwstawienie się wpływom Rosji i jej żądaniu równych praw politycznych i reli­gijnych dla protestantów i wyznawców pra­wosławia. Konfederacja, popierana energicz­nie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1614-1621

  W odwecie za podżeganie przez Polskę do powstań w zajmowanej przez Turków Moł­dawii i Wołoszczyźnie Turcy sprzymierzeni z Tatarami dokonywali krwawych napadów na Ukrainę. Hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620) wyruszył z 10-tysięcznym woj­skiem do Mołdawii i z pomocą Kozaków i Mołdawian pokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA SUKCESYJNA 1733-1738

  Po śmierci króla Polski Augusta II (1670-1733) o tron polski ponownie zaczął ubiegać się Stanisław Leszczyński (1677--1766), teść króla Francji Ludwika XV (1710-1774), który uzyskał poparcie Fran­cji, Hiszpanii i Sardynii (patrz północna wojna druga, czyli wielka 1700-1721). Po­parła go większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1671-1677

  ROSYJSKO-POLSKIEJ WOJNIE 1658--1667 Kozacy sprzymierzeni z Turkami i Tatarami nie chcieli uznać władzy polskiej w zachodniej Ukrainie i dokonywali krwa­wych napadów na te tereny. Polacy pod wodzą Jana Sobieskiego (1624-1696) roz­proszyli wojowniczych Kozaków, musieli jednak wycofać się po najeździe na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt

Do góry