Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POWHATAN FEDERACJI WOJNA 1622--1644

  Anglicy, którzy przeżyli masakrę w JAMESTOWN, zaprosili wodzów indiań­skich z federacji Powhatana (ok. 30 plemion algonkińskiej rodziny językowej z zachod­niej części Wirginii, zjednoczonych wcześ­niej przez wodza Powhatana [1550P-1618]) na rzekomą konferencję pokojową i podczas spotkania zaatakowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1458-1471

  Po upadku KONSTANTY­NOPOLA (1453) Europa drżała przed Turkami osmańskimi. Przejawem tego strachu było porozumienie między portugalskim królem Alfonsem V Afrykańskim (1432--1481) i królem Kastylii Henrykiem I (1425-1474) w sprawie krucjaty przeciw muzułmanom. Henryk miał podbić państwo Maurów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKI PODBÓJ CEUTY 1415

  Gdy sułtan Maurów walczył z buntem w Maghre-bie (część Maroka, Algierii i Tunezji), Ceuta, ufortyfikowane miasto portowe w Afryce Północnej nad Cieśniną Gibraltarską, pozo­stała bez obrony. Chcąc pozyskać uznanie papieża i króla Kastylii, król Portugalii Jan I (1357-1433) zorganizował wyprawę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1481--1483

  Po uzyskaniu korony portugalskiej król Jan II (1455-1495) usiłował ograniczyć rosnącą potęgę magnaterii, dopuszczającej się nadużyć politycznych i finansowych. Kortezy (zgromadzenie ustawodawcze), zwołane do Evory w 1481, nałożyły na magnaterię ograniczenia i wprowadziły przysięgę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKI PRZEWRÓT 1640

  Ucisk hiszpański w Portugalii i hiszpańskie tendencje unifikacyjne do­prowadziły do zawiązania spisku; uzyskał on poparcie Jana (1605-1656), księcia Bra-gangy. l grudnia 1640 doszło do powstania w Lizbonie. Spiskowcy zaatakowali pałac królewski. Ofiarowano portugalską koronę Janowi, księciu Braganęy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1823--1824

  W czasie tworzenia demokratycznej konstytucji portugalscy rojaliści wzniecili dwa nieudane powstania mające na celu przywrócenie monarchii absolutnej; pierw­sze wybuchło w Vila Real, drugie - w Vila Franca de Xira. To ostatnie popierał Dom Miguel (1802-1866), trzeci syn króla Portugalii Jana VI (1769-1826)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

  Na początku XVII w. Holendrzy zyskali prze­wagę w Indiach Wschodnich (Archipelag Malajski wraz z Indochinami i Indiami) i zaczęli usuwać Portugalczyków z tych obszarów, na których osiedlili się przed stoma laty. W 1602 wielka portugalska flota wojenna została pobita przez Holendrów u wybrzeży Wysp Banda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1826--1827

  Po śmierci króla Portugalii Jana VI królem został jego syn, cesarz Brazylii Piotr I (1798-1834), który panował w Por­tugalii jako Piotr IV (patrz portugalska wojna domowa 1823-1824). Ku zadowoleniu liberałów król ustanowił konstytucję (opartą na brytyjskim systemie parlamentarnym), pozostał jednak w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-KASTYLIJSKA WOJNA 1140

  Poprowadziwszy Portugalczyków do zwy­cięstwa nad Maurami (muzułmanie) w bit-w : pod Ouriąue (miejsce niepewne, ale piawdopodobnie nie jest to dzisiejsze Ouri­ąue w południowej Portugalii), hrabia Al­fons Henryk (1112-1185) ogłosił swą nie­zależność od kuzyna, króla Kastylii i Leonu Alfonsa VII (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKIE KAMPANIE PRZECIW DIU 1509-1547

  Portugalia chcąc zapewnić so­bie monopol na handel korzeniami z Indii Wschodnich musiała odebrać egipskim mu­zułmanom panowanie na Morzu Arabskim. Równolegle z zakładaniem twierdz i punk­tów handlowych w Indiach (patrz portugal­skie podboje w indiach i indiach wschod­nich 1500-1545) w 1509 Portugalczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt

Do góry