Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  QUANTRILLA NAPADY 1861-1865

  Żądny krwi awanturnik William Clarke Quantrill (1837-1865), były nauczyciel, walczący w czasie WOJNY SECESYJNEJ po stronie Południa, dowodził sympatyzującą z Kon­federacją bandą morderców, w której znale­źli się Cole Younger (1844-1916), William Andersen (zm.1864), Frank James (1843--1915) i jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULATORÓW REWOLTA 1771 (wojna o sprawiedliwość)

  Farmerzy z pogranicza,z zachodnich okręgów Karoliny Północnej,wysuwali wiele zarzutów wobec wschodniejarystokracji, która zdominowała władze ko­lonii. W 1768 zawiązali związek, któregocelem był protest przeciw nierównemu opo­datkowaniu i korupcji w sądownictwie.W rok później grupa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADlPUTÓW POWSTANIE PRZECIW AU-RANGZEBOWI 1679-1709

  Prawowierny muzuimanin, indyjski cesarz z dynastii Mogołów Aurangzeb (1618-1707), który przyjął tytuł Alamgir (Zdobywca świata), postanowił podnieść godność islamu przez poniżenie hindusów (wyznawców hinduiz­mu) i ich władców. W 1678 pojmował małoletniego radżputańskiego następcę tro­nu Marwaru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPUBLIKA Z NIEDŹWIEDZIEM NA SZTAN­DARZE, POWSTANIE W KALIFORNII 1846

  Po wybuchu MEKSYKAŃSKIEJ WOJNY 1846-1847, amerykańscy osadnicy w Kali­fornii pod wodzą kapitana C. Fremonta (1813-1890) wypędzili władze meksykań­skie i 14 czerwca 1846 ustanowili niepod­ległe państwo pod nazwą Republika z Nie­dźwiedziem na Sztandarze. W lipcu amery­kańska eskadra pod dowództwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASZTRAKUTÓW l ĆOLÓW WOJNA ok. 940-972.

  W czasie pierwszej wojny ĆA-LUKJÓWI RASZTRAKUTÓW w Indiach Rasztrakutowie, dawni wasale Ćalukjów, mieli okazję do powiększenia terytoriów przez przyłączenie do nich Malwy, króles­twa położonego na północ od rzeki Nar-mady, a za panowania króla Kryszny III (wzmian. 939-968) - do zdobycia dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIELA POWSTANIE PIERWSZE 1869-1870

  Kiedy w 1869 Kompania Zatoki Hudsońskiej przekazała rządowi kanadyjskiemu posiadane przez nią obszary w obecnej południowej Manitobie, francusko-kanadyjscy potomkowie Indian obawiali się, że mogą utracić swoje tradycyj­ne prawa do osiedlania się w dolinie rzeki Red. Louis Riel (1844-1885), Metys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAZI N A POWSTANIE 1665-1671.

  Po woj­nie ROSYJSKO-POLSKIEJ 1658-1667 Stiepan (Stieńka) Razin (zm. 1671), którego brat został stracony za dezercję, w 1665 został przywódcą ubogich Kozaków z gór­nego biegu Donu. W latach 1667-1668 dokonywał napadów na obszary położone nad dolnym biegiem Wołgi oraz rzeki Jaik (Ural), a w latach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUEBLO POWSTANIE 1680

  Pod koniec XVI w. Hiszpanie zaczęli posyłać misjo­narzy katolickich do wiosek indiańskich na terenie obecnego Meksyku, gdzie mie­szkały wówczas różne plemiona Indian, którym Hiszpanie nadali wspólną nazwę Pueblo. Indianie szybko podporządkowali się kolonizatorom, ale z biegiem czasu niszczenie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁNOCNOAFRYKAŃSKIE KAMPANIE 1940--1943

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II głównym celem państw Osi w Afryce Pół­nocnej było zdobycie Kanału Sueskiego, a tym samym osiągnięcie panowania na Morzu Śródziemnym; dlatego też alianci starali się utrzymać te strategicznie ważne ttereny. Większość walk toczyła się wzdłuż wybrzeży Libii i Egiptu;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO WOJNA 1808--1814

  Napoleon (1760-1821) zawsze na­potykał kłopoty na Półwyspie Iberyjskim, nawet przed podjęciem przez Austrię próby uniezależnienia się w czasie NAPOLEOŃ­SKICH WOJEN - kłopoty te skończyły się dopiero z końcem jego panowania. Gdy Portugalia, sojusznik Wielkiej Brytanii, nie chciała uczestniczyć w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt

Do góry