Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1825-1828

  Dwuznaczność traktatu zawartego w Giuli­stanie z 1813 (patrz rosyjsko-perska wojna 1804-1813) i pośpiech, z jakim Rosja wcielała nowo pozyskane terytoria, skłoniły Persję w 1825 do złamania traktatu i podjęcia próby odzyskania Gruzji. W bitwie pod Gandżą, 26 września 1826, kawaleria perska przerażona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1911

  Po PER­SKIEJ REWOLUCJI 1906-1909 Rosja wy­słała wojska do Kazwinu dla ochrony swo­ich interesów. Następnie nie zgodziła się na wycofanie wojsk, pogwałcając tym samym porozumienie angielsko-rosyjskie z 1907. Amerykanin, William Morgan Shuster (1877-1960), zatrudniony w Persji jako naczelny skarbnik dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1787-1792

  Do wznowienia wojny prowa­dzonej przez Katarzynę (krążyły pogłoski, że caryca pragnie podbić tureckie imperium) przyczyniło się wcielenie do Rosji Krymu (1783), objęcie przez Rosję protektoratu nad Gruzją, a także tureckie próby wywołania powstania tatarskiego. Rosja podjęła wojnę w przymierzu z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-FIŃSKA WOJNA 1939-1940

  W 1939 po wybuchu działań wojennych w Europie Związek Radziecki zażądał, by Finlandia odstąpiła mu bazę morską na półwyspie Hanko, zdemilitary-zowała linię Mannerheima (ufortyfikowana linia obrony przed Związkiem Radzieckim, przecinająca Przesmyk Karelski) i ustąpiła kilka wysp w Zatoce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKA REWOLUCJA 1905

  Niezadowo­lenie wielu grup społecznych w Rosji - chło­pów, robotników, szlachty, a także pod­bitych narodów - z istniejącego porządku podważało stabilność władzy carskiej; sytua­cję pogłębiła jeszcze klęska Rosji w ROSYJ-SKO-JAPOŃSKIEJ WOJNIE 1904-1905. 22 stycznia 1905 (krwawa niedziela)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKA WOJNA DOMOWA 1918-1921

  Wojna domowa wybuchła w kilka miesięcy po rozwiązaniu przez bolszewików Dumy (zgromadzenia ustawodawczego) wybranej w powszechnych wyborach. (Lenin uznał Dumę za ciało kontrrewolucyjne.) W 1918 zaczęła się walka między sprawującymi wła­dzę bolszewikami (czerwonymi) a ich prze­ciwnikami - białymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKI PODBÓJ AZJI ŚRODKOWEJ 1865--1881

  Turkmeńscy i tatarscy koczownicy w Azji Środkowej, zamieszkujący stepy na południe od Syberii, dostali się pod pano­wanie Rosji w XIX w. Istotną rolę w pod­porządkowywaniu plemion kirgiskich zaj­mujących terytoria po rzekę Syr-Darię ode­grały twierdze wzniesione przez cara Alek­sandra I (1777-1825) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKI PRZEWRÓT 1762

  Gwardię i sfery dworskie zrażało postępowanie cara Piotra III (1728-1762). Szczególny opór budziły próby ściślejszego podporządkowania cerkwi i og­raniczenie jej praw. Jego ambitna żona, Niemka, Katarzyna (1729-1796), zawiązała spisek mający na celu przejęcie władzy; do spisku wciągnięto gwardię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOS OBLĘŻENIE 305-304 p.n.e.

  W nie­ustającej walce z Ptolomeuszem I (zm. 283?) (patrz diadochów wojna 323-231 p.n.e.) An-tygon I (ok. 382-301) podjął niefortunną decyzję oblężenia Rodos (wyspa i miasto). Po utracie Cypru w 307 Ptolomeusz nie miał żeglarzy i wobec tego dostawy drewna z Rodos na budowę okrętów straciły na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-AFOAŃSKA WOJNA 1885

  W1884 Rosjanie zajęli miasto Merw (Mary), przekroczyli sporną granicę afgańsko-rosyj-ską, a w 1885 wyparli wojska afgańskie z okręgu Pandżdeh. Anglicy zaniepokojeni wstrzymaniem przez Rosję prac angielsko--rosyjskiej komisji ds. pokojowego ustalenia przebiegu granicy afgańsko-rosyjskiej roz­poczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry