Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1736-1739

  Zorientowawszy się, że Francja stara się o pomoc imperium tureckiego w POLSKIEJ WOJNIE SUKCESYJNEJ 1733-1738, Rosja wypowiedziała Turcji woj­nę (1736) i wysłała wojska na tereny tureckie leżące na północ od Morza Kaspijskiego. Główne swe siły Rosja skierowała na Krym (wasalne państwo Turcji)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1768-1774

  Ingerencja carycy Rosji Katarzyny II (1729-1796) w wewnętrzne sprawy Polski doprowadziła do zawiązania w 1768 kon­federacji barskiej i walk polsko-rosyjskich. Turcja już uprzednio domagała się wycofa­nia wojsk rosyjskich z Polski. Napad haj-damaków (powstańców ukraińskich) na Bał-tę, pograniczne miasto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1695-1700.

  Car Rosji Piotr I Wielki (1672-1725), przy­naglany przez przyjaciela Francois'a Leforta (1656-1699), oficera rosyjskiego pochodze­nia szwajcarsko-szkockiego, postanowił zdo­być ufortyfikowane miasto tureckie Azow, leżące w delcie Donu. Pierwsze oblężenie w 1695, kierowane przez samego cara, nie zakończyło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1788--1790

  W czasie drugiej ROSYJSKO-AUS-TRIACKO-TURECKIEJ WOJNY król Szwecji Gustaw III (1746-1792) w czerwcu 1788 bez zgody sejmu najechał rosyjską część Finlandii chcąc ją odzyskać. W 1788 i 1789 kampania nie przyniosła żadnych wyników. Oficerowie szwedzcy nie chcieli brać udziału w bezprawnej wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1808--1809

  W czasie NAPOLEOŃSKICH WO­JEN Francja i Rosja zawarły pokój (1807) i wezwały Szwecję do zerwania sojuszu z Wielką Brytanią skierowanego przeciw Francji. Gdy król Szwecji Gustaw IV (1778-1837) odmówił, car Aleksander I (1777-1825) rozpoczął w lutym 1808 inwa­zję na należącą do Szwedów Finlandię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TATARSKA WOJNA 1571 -1572

  Chan Tatarów krymskich Dewlet Girej wy­ruszył na północ, po drodze pustosząc kraj. Car Iwan IV Groźny (1530-1584) uszedł z Moskwy. Tatarzy dotarli pod mury miasta w 1571. Zdobyli i spalili Moskwę, oszczę­dzono tylko Kreml; Tatarzy uprowadzili rzekomo 100 tysięcy jeńców. W 1572 doszło do nowego najazdu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1568-1569

  Za panowania sułtana Selima II (1524?--1574) turecki wielki wezyr Mehmed So-kollu (1505-1579), dążąc do powstrzyma­nia ekspansji Rosji, chciał zbudować kanał łączący Don i Wołgę, który umożliwiłby żeglugę między Morzem Czarnym i Ka­spijskim. W 1568 wysłał do Azowa wojsko, które miało odbić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1678-1681

  Sułtan turecki Mehmed IV po podporząd­kowaniu sobie hetmana kozackiego prawo­brzeżnej Ukrainy Piotra Doroszenki  pOStanO-

  wił podbić tę część Ukrainy Prawobrzeżnej, którą zajęli Rosjanie i przekazać Doroszen-ce. W tym celu wysłał wojska tureckie pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy (zm 1683);...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1632-1634

  Wobec zbliżającego się terminu wygaśnięcia rozejmu z Polską (patrz rosyjsko-polska wojna 1609-1618) car Michał Romanów (1569-1645) przygotował wojnę, chcąc odzyskać utracony w 1611 Smoleńsk. Po śmierci króla Polski i wiel­kiego księcia litewskiego Zygmunta III Wa­zy (1566-1632) car stwierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1741--1743

  Rosnące w siłę szwedzkie stronnic­two Hattar („kapelusze") było rzecznikiem wojny z Rosją o odzyskanie utraconych przez Szwecję terytoriów. Pod wpływem Francji źle przygotowana do wojny Szwecja rozpoczęła w 1741 działania, dysponując zaledwie 20 tysiącami żołnierzy. Rosja, która właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt

Do góry