Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 68-69 n.e.

  Ok­rutne, tyrańskie rządy cesarza Nerona (37-68) wywoływały ogromne niezadowolenie w ca­łym imperium rzymskim. Namiestnik rzyms­ki w Galii Lugdańskiej Gajusz Juliusz Win-deks (zm. 68) podniósł bunt, do którego przyłączył się Serwiusz Sulpicjusz Galba (3-69), namiestnik Hiszpanii Tarrakońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 314-324

  Obaj cesarze - Zachodu, Konstantyn I Wiel­ki (280P-337) i Wschodu, Licyniusz (270?--325) - dążyli do opanowania całego im­perium rzymskiego. Konstantyn pomasze­rował na wschód na czele 20-tysięcznej armii i w 314 stoczył zwycięską bitwę pod Cybale w południowo-wschodniej części Pannonii, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 235-268.

  La­ta 235-268 były dla rozległego cesarstwa rzymskiego czasem nieustającej niemal anar­chii i wojny domowej, w którym rozliczni rywale walczyli o tytuł „augusta" (cesarza) oraz o władzę (patrz rzymska wojna domo­wa 238). Korupcja, nieustanne intrygi, poda­tki, konfiskaty majątku i 15 lat trwająca zaraza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 238

  Cesarz Gajusz Juliusz Werusa Maksymin Trak (173-238), krzepki mieszkaniec Tracji, przez większą część swego panowania (od 235) prowadził wojnę z Germanami. Zbun­towane wojska rzymskie w prowincji Afryki Północnej wybrały na cesarza w 238 pod­starzałego Gordiana I (158-238). Wspólnie z nim panował jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z ALEMANAMI 271

  Ale-manowie, lud pochodzenia germańskiego, ruszyli na zachód pragnąc zająć obszar zwany przez Rzymian Agri Decumates, obecnie Badenia-Wirtembergia w Niem­czech. Około 270 Alemanowie rozpoczęli najazd na północną Italię. Cesarz rzymski Aurelian (212P-275) ruszył pośpiesznie z wojskiem na północ, do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 55-33 p.n.e.

  Partia, starożytne państwo położone na te­renach należących obecnie do Iranu, do 65 utrzymywało przyjacielskie stosunki z Rzy­mem. Krassus (l 15-53), który pragnął sławy i łupów wojennych, postanowił podbić Mezopotamię należącą do Partii. W 53 wkro­czył na jej teren na czele 35-tysięcznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 56-63 n.e.

  Wologezes I (wzmian. 51-77), który został królem Partów w 51, po zamordowaniu marionetkowego króla Armenii z ramienia Rzymu, osadził na armeńskim tronie brata Tiridatesa (zm. 73?). Niezadowolony z tego cesarz rzymski Neron (37-68) wyprawił do Azji Mniejszej swego wodza, Korbulona (zm. 57), by przywrócił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1877-1878

  Rosja udzielała pomocy powstańcom serbs­kim (patrz serbsko-turecka wojna 1876--1877). Mimo to w Serbii nadal sprawowało władzę imperium osmańskie, które uciskało wyznawców prawosławia. Gdy Turcy nie zgodzili się na wprowadzenie reform, Rosja przystępując do kierowanego przez nią po­tężnego ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSKO-SZWEDZKA WOJNA 1240-1242

  Szwecja, Dania i Litwa miały nadzieję, że skorzystają z zamieszania powstałego po najeździe Mongołów (patrz mongołów na­jazd na Ruś drugi 1235-1240), żeby zdobyć nowe terytoria. Popierany przez papieża Grzegorza IX (l 147?-1241) szwedzki wódz i mąż stanu, Birger (zm. 1266), podjął wyprawę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUANDYJSKA WOJNA DOMOWA 1959--1944

  Po ŚWIATOWEJ WOJNIE II Ruanda, dawna kolonia niemiecka w wschod­niej Afryce, została oddana pod administra­cję Belgii jako terytorium powiernicze Or­ganizacji Narodów Zjednoczonych Ruan-da-Urundi. Kraj ten od dawna był zdomino­wany przez lud Tutsi (inaczej Watussi lub Tusi), choć stanowił on tylko 15%...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt

Do góry