Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - DOKTRYNA MORALNA

  Cz., będąca czasowym wstrzymaniem się od wszelkich aktów płciowych lub powściągliwością w korzystaniu z uprawnień małż., wypływać może z właściwego lub niewłaściwego rozumienia płciowości ludzkiej.

  Cz. jest wówczas zaprzeczeniem praw natury ludzkiej (która z woli Boga ma charakter płciowy, Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - WYCHOWANIE

  Do cz. jest składnikiem chrześcijańskiego -* wychowania ludzkiej -»• osobowości w zakresie sfery seksualnej (->• seksualna moralność) i jej pochodnych elementów (relacje interpersonalne); wchodzi w skład -+ internalizacji systemu wartości oraz rozwoju -> dojrzałości osobowości, -»• emocji.

  W wychowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /8 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ

  Zorganizowany układ zachowań się (reakcji) człowieka, zwierzęcia, maszyny, ukierunkowany na realizowanie określonego -»• celu, pełniący u istot żywych funkcje adaptacyjne; termin cz. używany jest najczęściej w psychologii, socjologii (-»• interakcja społeczna), cybernetyce i in. naukach behawioralnych;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ KULTYCZNA

  Stan czystości wymagany do uczestnictwa w rei. kulcie razem z całą społecznością, wspólny wszystkim staroż. religiom, a wyeksponowany w ST; często utracony bez winy mor., mógł być odzyskany przez rytualne -*• oczyszczenie, połączone nieraz z -> ablucją (i); w niektórych przypadkach pokrywa się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA TEORIA

  Termin określający teorie abstrahujące od doświadczenia zmysłowego (-» aprioryzm), rozumowania dedukcyjnego, wnioskowania indukcyjnego, praktycznych aplikacji lub mor. norm oraz zasad in. dyscyplin naukowych.

  Cz.t. zastosowana została w ekonomice przez L. Walrasa, posługującego się wyłącznie metodami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC

  Przejściowy proces doskonalenia się człowieka po śmierci wtedy, gdy stan łaski umożliwia mu -»• zbawienie, lecz spowodowane grzechem skutki (wina i kara) są przeszkodą do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

  Doktryna o cz. kształtowała się pod wpływem teol. interpretacji eschatycznego stanu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ

  Wstrzymywanie się od pożycia seksualnego poza małżeństwem (często utożsamiane z dziewictwem lub z -> celibatem) albo we wdowieństwie oraz korzystanie z niego zgodnie z mor. -> powinnością; należy do dziedziny -» seksualnej moralności i różni się od -> czystości kultycznej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Chociaż w Piśmie św. brak wyraźnej doktryny o cz., to tekst 2 Mch 12,43-46 suponuje możliwość odpuszczenia grzechów po śmierci i celowość przebłagalnych ofiar za tych, którzy „pobożnie zasnęli", mimo że zgrzeszyli, zatrzymując przy sobie amulety (Pwt 7,25-26); ich stan bowiem nie jest ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /14 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  Zachowywanie cz. uzależnione jest od różnych poglądów religijno-kulturowych.

  U ludów pierwotnych z racji prokreacyjnych cz. przedmałżeńska i pozamałż. nie zawsze była zachowywana. Niektóre ludy Azji i Oceanii dopuszczały pożycie seksualne przedmałż., co w wypadku zapłodnienia zmuszało partnerów do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYFENG, Chihfeng

  Diecezja w pn. Chinach (Mongolia Wewn.) sufr. Szenjangu (od 1955 Mukden); eryg. 21 IV 1949 z prefektury apost. istniejącej od 21 1 1932.

  Zajmuje 75 087 km2 i 1950 liczyła 798 000 mieszk., w tym 29 528 katolików, 34 księży diec. i 4 zak., 3 zakonników, 98 sióstr.

   

  AAS 24(1932) 265-266, 41 (1949) 531-533; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry