Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA WSCHODNIA 161-166

  W początkach panowania cesarza rzym­skiego Marka Aureliusza (121-180), Wologezes III (wzmian. 147-191), król Fartów, wyprawił się do Armenii, pobił wojsko rzymskie i osadził na tronie w Armenii księcia z rodu Arsacydów. Marek Aureliusz wysłał współcesarza swego przybranego brata, Lucjusza Aureliusza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY Z KWADAMI l SARMATA­MI 374-375.

  Pogwałcenie przez urzędników rzymskich układów z Kwadami, osiadłymi w Dacji, spowodowało to, że ich król Gabi-nus (zm. 374) wniósł skargę przeciw zerwa­niu umów. Komendant twierdzy zamordo­wał go za to. Kwadowie wraz ze swymi sprzymierzeńcami, Sarmatami, przekroczyli Dunaj; pustoszyli Mezję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 360-361

  W 350 Persowie najechali rzymską Mezo­potamię. Cesarz rzymski (august) Konstancjusz II (317-361) nakazał wówczas, by z pomocą przyszedł mu jego krewny, cezar Julian (331-363), chrześcijanin, który z po­wodzeniem walczył z Frankami i Alemana-mi w Galii i cieszył się sympatią żołnierzy. Julian gotowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 387-388

  W 375 imperium rzymskim rządziło trzech augustów (cesarzy): Gracjan (359-383) na zachodzie, jego przyrodni brat Walentynian II (373-392) w Italii, Ilirii (Bałkany) i Af­ryce, a ich wuj Walens (328P-378) na Wschodzie. W 378 Walens poległ w bitwie z Wizygotami pod Adrianopolem (Edirne) (patrz rzymian i gotów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 394

  Arbogast (zm. 394), z plemienia Franków, osiągnął znaczną pozycję jako wódz w służbie Rzy­mian. Zwyciężał Germanów w Galii oraz na terenach wzdłuż granicy cesarstwa rzym­skiego na Renie (388-389). Zapewne to on zaaranżował zabójstwo Walentyniana II (372-392), cesarza rzymskiego na Zacho­dzie, po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA WIELKA 49-44 p.n.e.

  Podbój Galii (patrz galijskie wojny) przyniósł Juliuszowi Cezarowi (100-44) sła­wę; senat rzymski obawiał się popularności Cezara, a także jego legionów. Rywal Cezara, Pompejusz Wielki (106-48), popierał senat i jego decyzję nakazującą Cezarowi złożenie dowództwa w Galii. Cezar nie posłuchał senatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 350-351

  Po śmierci cesarza rzymskiego Konstantyna I Wielkiego cesarstwo rzymskie zostało po­dzielone między jego trzech synów; Kon­stantyn II (317P-340) otrzymał Galię (Fran­cję), Hiszpanię i Brytanię, Konstancjusz (317-361) - Azję Mniejszą, Egipt i Syrię, Konstans (323P-350) - Italię i Ilirię (Pół­wysep...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Poglądy na istotę cz. kształtowały się przeważnie pod wpływem reakcji teologów na doktrynę katolicką.

  Kościół prawosł. (w dokumentach, zwł. z XVHI i XIX w.) uczył, że kat. nauka o cz. nie ma podstaw w tekstach Pisma św. ani ojców Kościoła i dlatego (przynajmniej w jej późniejszym rozwoju) obca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /6 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  Ponieważ pod względem prawnym wszystkie akty seksualne człowieka jako zbliżające go do życio-twórczych i życiodajnych mocy Boga zostały w ST zrównane tą samą sankcją utraty czystości kultycznej (Kpł 15,18), dlatego analiza doktryny o cz., dokonywana wyłącznie na podstawie wieloznacznej terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - IKONOGRAFIA

  Przedstawienia cz. wystąpiły w XIV, a upowszechniły się w XV i XVI w., punkt szczytowy zaś osiągnęły w XVIII w. Tematykę cz. ujmowano w 2-strefowe kompozycje, ukazujące w partii dolnej cierpienia dusz poddanych oczyszczeniu, w górnej — źródło wyzwalającej je łaski, pośrodku zaś jako łącznik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 326

  praca w formacie txt

Do góry