Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Vinća

  Tell położony na przedmieściu Belgradu (Jugosławia), eponimiczny dla kultuiy winczańskiej. Badania odsłoniły ponad 10 m nawarstwień należących do tej kultury. Warstwy A i B, które wystąpiły nad ziemiankami kultury Starcevo, zalicza się do etapu Vinća-Turdas, natomiast eneolityczne warstwy C i D —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vaufrey (Abri Vaufrey)

  Nawis skalny w dep. Dordogne (n. pochodzi od nazwiska znanego francuskiego prehistoryka i paleontologa R. Vaufreya). W nawisie tym, ponad warstwami zawierającymi kulturę aszel-ską (XI), wystąpiła seria poziomów kulturowych o klasycznych cechach kompleksu mustierskiego: kultura mustierską grupy La Quina i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vix

  Miejscowość k. Chatillon-sur-Seine (Cote-d’Or), we wsch. Francji, gdzie w 1953 r. odkryto słynny późnohalsztacki grobowiec książęcy datowany na ok, 500 r. p.n.e. Znajdował się on pod nasypem potężnego kurhanu o średnicy 42 m i wys. 6 m, zlokalizowanego u podnóża wzniesienia Mont Lassois.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Venosa

  Kompleks otwartych stanowisk archeologicznych w rejonie Basilicata (Włochy Pd.). Rozpoczyna się przemysłami odłupkowymi z narzędziami oto-czakowymi, datowanymi na ok. 640-620 tys. lat temu. W młodszych osadach serii rzeczno-jeziomych występują przemysły aszelskie wraz ze szczątkami fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldalgesheim

  Celtycki grób „książęcy” odkryty w miejs. Waldalgesheim, nad dolnym biegiem rz. Nahe (Nadrenia-Palatynat), datowany na początki drugiej poł. IV w. p.n.e. Pod kurhanem znajdowała się drewniana, otoczona kamieniami komora grobowa o wymiarach ok. 4 x 5 m, w której obok nie spalonych szczątków ludzkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vertesszollos

  Stanowisko archeologiczne w trawertynach, położone na pn. zachód od Budapesztu; datowane na ok. 350 tys. lat temu. Na kilku poziomach odkryto drobny przemysł odłupkowy z małymi otoczakami z jednostronnym ostrzem, obok fauny i szczątków kostnych Homo erectus. Poziomy archeologiczne są dobrze zachowane, ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tuc d’Audoubert / Trois Freres / Enlene

  Zespół głębokich jaskiń z zabytkami sztuki magdaleńskiej w dolinie Volp k. Montesquieux-Avantes w dep. Arifege (Francja).

  W kompleksie tym grota Enlene dostarczyła śladów osadnictwa z okresu środkowomagdaleńskiego i późnomagdaleńskiego (14-11 tys. lat temu) w postaci dobrze zachowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlapacoya

  Stanowisko paleoindiańskie na brzegach jez. Chalco w środk. Meksyku. Odkryto w nim odłupkowe i wiórowe wyroby z kwarcytu oraz obsydianu, towarzyszące ogniskom i nagromadzeniom kości jeleniowatych; datowane na ok. 24-21 tys. lat temu. Znaleziono również ostrza liściowate z okresu ok. 15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tell

  W archeologii: termin arabski na oznaczenie pagórka utworzonego z nawarstwionych szczątków prehistorycznych lub historycznych osad ludzkich. Telle powstawały w określonych warunkach środowiskowych, w których szczątki glinianych budowli nie ulegały rozmyciu przez deszcze lub zniszczeniu przez wiatry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torre in Pietra

  Stanowisko archeologiczne odkryte w osadach rzecznych i laguny morskiej w okolicach Rzymu; obejmuje sekwencję warstw kulturowych od ok. 430 tys. do ok. 100 tys. lat temu. Sekwencję rozpoczynają przemysły aszelskie z wydłużonymi, migdałowatymi pięściakami wraz z narzędziami otoczakowymi i odłupkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry