Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKO-ARMEŃSKA WOJNA 72-66 p.n.e.

  Król Fontu, Mitrydates VI Eupator, zwany Wielkim (ok. 132-63), pokonany przez Rzymian pod dowództwem Lucjusza Licyniusza Lukullusa (110?-56) w trzeciej wojnie MITRYDATESA, znalazł schronie­nie u swego zięcia, króla Armenii Tigranesa I Wielkiego (140?-56), który nie zgodził się na wydanie Mitrydatesa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMU SPUSTOSZENIE PRZEZ MUZUŁMA­NÓW 846

  Na początku IX w. Morze Śród­ziemne opanowali muzułmańscy piraci z Hi­szpanii. W 831 zdobyli Palermo na Sycylii, założyli małe państwa muzułmańskie w Ta-rencie i Bari na południowym wybrzeżu Italii (840) i z tych siedzib siali terror na Morzu Adriatyckim i Tyrreńskim, zapusz­czając się często i w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 337-363

  Po śmierci cesarza rzymskiego Konstantyna I Wielkiego (228P-337), władcą wschodniej części cesarstwa został jego drugi syn Kon-stancjusz II (317-361). Prowadził długie wojny z królem Persji Szapurem II Wielkim (309-379), który pragnął odzyskać Armenię i północną Mezopotamię. Szapur najechał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-ARMEŃSKA WOJNA 93-92 p.n.e.

  Armeńskie królestwo Tigranesa I Wielkiego (140?-56) uzależnione było od imperium Fartów króla Mitrydatesa II Wiel­kiego (124P-87). Sam Tigranes był swego czasu zakładnikiem Mitrydatesa, prawdo­podobnie kupił wolność za 70 dolin od­stąpionych Fartom. Tigranes zaczął powięk­szać swoje terytoria od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMU SPUSTOSZENIE PRZEZ WIZYGOTÓW 410

  W 408 cesarz Honoriusz odrzucił żądania Wizygotów domagających się od Rzymu wypłaty znacznych sum. Król Wi­zygotów, Alaryk (370P-410), otoczył Rzym, zgodził się odstąpić za cenę znacznego okupu i odszedł do Toskanii. Gdy władze rzymskie opóźniały się z wypłatą okupu Wizygoci zdobyli w 409 port...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 421-422

  Król Persji Bahram V (zm. 439), zwany Gór („dziki osioł"), po objęciu tronu i umoc­nieniu swojej pozycji m.in. dzięki poparciu możnowładców zmienił politykę ojca, Jez-degerda I (zm. 420) i wznowił gwałtowne prześladowania chrześcijan. Prześladowania oburzyły Rzym i ściągnęły na Persję wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 230-233

  W 224 przywódca Persów Ardaszir (Atak-serkses) I (zm. 241) wystąpił przeciw królo­wi Partii, zwyciężył i obalił go, podbił całe imperium Partii i założył dynastię Sasani-dów. Zamierzał przywrócić granice z czasów Achemenidów, podbić Azję Mniejszą i Sy­rię. W 230 najechał rzymską Mezopotamię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 441

  Król Persji z dynastii Sasanidów, Jezdegerd II (zm. 457), syn i następca Bahrama V (zm. 439) zaczął prześladować żydów i chrześcijan (patrz rzymsko-perska wojna 421-422). Wo­bec tego Rzym wysłał przeciw Jezdegerdowi armię. Po kilku drobnych zwycięstwach wojsk rzymskich król Jezdegerd przystał na pokój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 241-244

  Sz­pur I (zm. 272), król Persji z dynastii Sasanidów, syn Ardaszira I (zm. 241), podjął próbę zdobywania pogranicznych prowincji rzymskich. Zdobył rzymską Mezopotamię, większą część Syrii i zagroził Antiochii. Cesarz rzymski Marek Antoniusz Gor-dian III (224P-244) i jego teść, wybitny wódz Gajusz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 502-506.

  Król z dynastii Sasanidów, Kawad I (zm. 531), poprosił cesarza wschodniorzymskiego Ana-stazjusza I (430?-518) o pomoc finansową; pieniądze były mu potrzebne na daninę dla Heftalitów (tzw. Białych Hunów), którzy pomogli Kawadowi odzyskać tron zabrany mu przez brata. Gdy Anastazjusz odmówił, Kawad najechał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt

Do góry