Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SELEUCYDÓW WOJNA Z EGIPTEM 169-168 p.n.e.

  Antioch IV Epifanes (zm. 163), król z dynastii Seleucydów, władał obszarami Syrii - Celesyrii (Dolina Bekaa, Liban), Fenicji i Palestyny. Prawa do tych obszarów rościł również Egipt, który przygotowywał się do inwazji. Antioch uprzedził ją i naje­chał państwo egipskie, zdobył Peluzjum, najważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASÓW NAJAZDY ek. 205-369

  Najazdy Germanów na zajmowaną przez Rzymian Brytanię rozpoczęły się na początku III w. Rzymianie nazwali najeźdźców Sasami. Około 250 zaczęli budować twierdze na wybrzeżu, od Kentu na zachodzie do obec­nego Portsmouth w Hampshire; dowodził nimi komes brzegu saskiego z siedzibą w Rutupiae...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHAYSA POWSTANIE 1786-1787

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMINOLÓW WOJNA PIERWSZA 1817--1818

  Hiszpańska kolonia na Florydzie była schronieniem dla zbiegłych niewol­ników, którzy wśród Indian Seminolów znajdowali nowe domy. W pogoni za zbie­gami wojska USA przekraczały często gra­nicę; w odwecie Seminolowie dokonywali błyskawicznych napadów i oskalpowali wielu Amerykanów. Armia USA wysłała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASÓW NAJAZDY 407-550.

  Gdy wojska rzymskie opuściły w 407 Brytanię, by wziąć udział w walkach o tron cesarski, Sasi ponownie zaczęli dokonywać częstych na­jazdów na wyspę i zapuszczali się daleko w głąb jej terytorium. Do roku 429 trwały walki bez walnych bitew. W 429 piracka flota Sasów i Piktów zaatakowała Yerula-mium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKIE POWSTANIE PIERWSZE 1804--1813

  Imperium tureckie od długiego cza­su usiłowało zdławić narastające nastroje patriotyczne swych serbskich poddanych, którzy na własnych ziemiach (zagarniętych przez Turków) traktowani byli jak chłopi pańszczyźniani. Serbowie z paszałyku bel­gradzkiego mieli ponadto dosyć rządów znienawidzonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASÓW NAJAZDY 550-577.

  Pod koniec V w. germańscy najeźdźcy, którzy osiedli w Brytanii, zaczęli tworzyć oddzielne króles­twa (Kent ok. 475, Sussex ok. 477, Wessex ok. 495, Wschodnia Anglia ok. 500, Essex ok. 505, Nortumbria [Bernicja 559 i Deira ok. 560] ok. 605, Mercja ok. 606 - wszystkie zwane przez historyków Heptarchią). Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKO-BUŁGARSKA WOJNA 1885-1886.

  Pokój na Bałkanach, który zapanował po kongresie berlińskim w 1878 (patrz rosyj-

  SKO-TURECKA WOJNA 1877-1878; SERBSKO-TU-

  recka wojna 1876-1878), naruszyła Bułgaria za panowania Aleksandra Józefa Battenberga (1857-1893), zajmując w 1885 Wschodnią Rumelię (południowa Bułgaria). Serbia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATSUMY BUNT 1877

  Od XII w. samurajo­wie byli w Japonii społeczną warstwą wojo­wników z prawem dziedziczenia tytułu. Ich skargi na szogunat Tokugawy doprowadziły do upadku szoguna w 1867 (patrz meiji rewolucja 1863-1868) i zjednoczenia kraju pod berłem cesarza. Potężni daimyo sami przekazali swe posiadłości cesarzowi, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKO-TURECKA WOJNA 1876-1878

  Chrześcijańscy mieszkańcy Bośni i Her­cegowiny zbuntowali się w 1875 przeciw muzułmańskim władcom tureckim i zwró­cili się o pomoc do Serbii, autonomicznego wówczas państwa w ramach tureckiego im­perium. Wybujały nacjonalizm serbski oraz obietnice pomocy dla powstańców zgłaszane przez Rosję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt

Do góry