Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SIEKIERA, WOJNA O SIEKIERĘ 1846-1847

  Susza i plaga szarańczy w Afryce Połu­dniowej przyczyniły się do zaostrzenia na­strojów między tubylcami z plemienia Kosa a Europejczykami; w 1846 wybuchały lokal­ne walki o pastwiska i ziemie uprawne wzdłuż rzeki Great Fish (patrz kaprów wojny). Nasilały się kradzieże bydła, wojska brytyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIMONOSEKI „WOJNA" 1863-1864.

  Daimyo klanu Choshu, którego posiadłości ciągnęły się wzdłuż północnych wybrzeży strategicznej cieśniny Shimonoseki w Japo­nii, popierał stronnictwo opowiadające się za wypędzeniem z kraju wszystkich obco­krajowców. 26 czerwca 1863 jego dwa okręty zaatakowały amerykański parostatek zakot­wiczony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1890-1891

  Życie Siuksów i Indian z innych plemion w rezerwatach stanów Dakota Pół­nocna, Dakota Południowa i Montana było bardzo trudne; zbiory były marne, szerzyły się choroby i nędza. W latach osiemdziesią­tych XIX w. z każdym rokiem wzrastał nacisk na Indian, by sprzedali ziemię bia­łym. Wielu Siuksów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKHÓW WOJNA PIERWSZA 1845-1846.

  Po 1818 Anglicy mieli tylko jednego rywala do władzy w Indiach, było nim niedawno po­wstałe królestwo sikhów w Pendżabie, posia­dające olbrzymią, 100-tysięczną armię khal-sów („czysty": żołnierze-święci). Anglicy uz­nali, że Pendżab, którym władał Randźit Singha, jest zbyt silny, by go...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOGRODU WOJNA ł HABSBURGAMI 1644-1645

  W czasie TRZYDZIESTOLE­TNIEJ WOJNY Siedmiogród opierał się skutecznie katolickim Habsburgom dążą­cym do narzucenia Węgrom kontrreformacji (Siedmiogród stanowił wówczas wschodnią część Węgier). Za rządów Jerzego I Rako­czego (1591-1648) Siedmiogród uzyskał międzynarodowy autorytet jako obrońca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKHÓW ZŁOTEJ ŚWIĄTYNI OBLĘŻENIE 1984

  Większość mieszkańców indyjskiego stanu Pendżab stanowią sikhowie, członko­wie monoteistycznej sekty łączącej elementy hinduizmu i islamu. Akali Dal, partia sikhij-ska, nalegała na rząd Indii, by udzielił Pendżabowi większej autonomii politycznej i religijnej, natomiast ekstremiści sikhijscy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOGRODZKO-TURECKA WOJNA 1657--1662

  Imperium osmańskie musiało często podejmować działania represyjne w celu zachowania swej zwierzchności nad podleg­łymi państwami europejskimi. Podporząd­kowany Turcji Siedmiogród podjął w 1657 samodzielną, bezowocną walkę z Polską, co sprawiło, że Porta wystąpiła przeciw księciu Jerzemu II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIMNELA REBELIA 1486-1487

  Do wrogów Henryka VII (1457-1509) prawdopodobnie zaliczała się też jego żona, królowa Elżbieta (1465-1503) z rodziny Yorków, córka Edwa­rda IV (1442-1483), która była przeciwnicz­ką Lancasterów (patrz dwóch Róż wojny 1455-1485). Jakoby wspólnie z siostrą i Johnem de la Pole'em earlem Lincolnu (1464-1487)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOLETNIA WOJNA 1756-1763

  Ry­walizacja o kolonie między Wielką Brytanią i Francją, a także walka o hegemonię w Niem­czech między Prusami a Austrią rozpoczęta w czasie AUSTRIACKIEJ WOJNY SUK­CESYJNEJ doprowadziły w końcu do świa­towego konfliktu. W Europie walki toczyły Prusy, Wielka Brytania i Hanower z jednej strony, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /4 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIMABARA, POWSTANIE NA PÓŁWYSPIE SHIMABARA 1637-1638

  Wiarę katolicką wprowadził do Japonii portugalski ksiądz w 1549. W ślad za nim przybyło wielu misjonarzy, którzy nawrócili na chrześcijań­stwo liczne rzesze Japończyków. Szoguno-wie Tokugawa często wypędzali z kraju misjonarzy i zabraniali Japończykom prak­tykowania wiary katolickiej. W 1623 nowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt

Do góry