Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SKANDYNAWSKA WOJNA 1026-1030

  Po  objęciu tronu Norwegii w 1015 przez Olafa II (Olaf Haraldson) (995P-1030) wyparł on Duńczyków z kraju. Gdy król Danii Kanut I Wielki (994P-1035) zaczął dążyć do pod­boju Norwegii, król Olaf zawarł sojusz z królem Szwecji Emundem (zm. 1051). W 1026 Duńczycy zwyciężyli Szwedów w bitwie morskiej u...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPARTAŃSKO-ACHAJSKA WOJNA 193-192 p.n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANDYNAWSKA WOJNA 1448-1471

  0 pomoc wojskową. Opozycja w 1467 do­prowadziła do powrotu Karola na tron.Mimo że przeciwni Karolowi panowie,chcąc go usunąć, przyłączyli się do produń-skiego duchowieństwa, Karol zwyciężyłw bitwie i Duńczycy przystąpili do rokowańpokojowych. Po śmierci Karola w 1470stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPARTAŃSKO-ACHAJSKA WOJNA 228-226 p.n.e.

  Wojna DIADOCHÓW podzieliła Grecję, a po jej zakończeniu greckie mias-ta-państwa walczyły nadal między sobą o do­minację. Pod koniec III w. p.n.e. najpotęż­niejszymi rywalami w tej walce była Mace­donia i Sparta; trzecim rywalem był Zwią­zek Achajski (związek miast Achai w Grecji), dawny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANDYNAWSKIE POWSTANIE 1433-1439

  Król Danii Eryk VII (Eryk Pomorski) (1382-1459), władca państw połączonych unią kalmarską (królestw Danii, Szwecji

  1 Norwegii) narzucił Szwecji uciążliwychadministratorów duńskich i domagał sięutworzenia licznych wojsk i dostarczeniapieniędzy na wojnę z Hanzą (patrz kal­marską wojna z hanzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1862-1864.

  Indianom z plemienia Siuksów po odstąpieniu ziem na wschód od rzeki Red i rzeki Big Sioux w stanach Minnesota i Iowa pozostały tylko marne tereny łowieckie. Zaczęli się odnosić coraz bardziej wrogo do białych osadników i kupców, z których wielu bez skrupułów wdzierało się na tereny Indian. W sierpniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOTYGODNIOWA WOJNA 1866

  Premier Prus, Otto von Bismarck (1815-1898), dążąc do zakoń­czenia dominacji Austrii w Związku Nie­mieckim i zjednoczenia Niemiec pod hege­monią Prus, zignorował zastrzeżenia swego króla Wilhelma I (1797-1888) i wywołał wojnę, zajmując księstwo Holsztyn zarzą­dzane przez Austrię na mocy traktatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1865-1868.

  W miarę jak coraz więcej taborów przejeżdżało przez Wielkie Równiny, a górnicy napływali do obecnego Kolorado i Montany, szczepy Indian Oglala, czyli Dakota z plemienia Siuksów, odnosiły się coraz bardziej wrogo do białych wkraczających na ich tereny łowieckie. Indianie napadali nieustannie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIU REDUCCIONES WOJNA 1752--1756

  Przez długi czas Hiszpania i Portuga­lia walczyły o Banda Oriental (południowy Urugwaj) nad Rio de la Pląta; do 1724 większa część tego terytorium przeszła pod władzę Hiszpanii. W porozumieniu hiszpań-sko-portugalskim (1750) zaproponowano, by siedem założonych i prowadzonych przez jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1876-1877

  W 1876 od­kryto złoto w Black Hills (południowo--zachodnia część Dakoty Południowej); In­dianie uważali tę okolicę za świętą, a rząd Stanów Zjednoczonych przyrzekł respek­tować ich wierzenia. Mimo starań wojsko USA nie zdołało utrzymać białych poszuki­waczy z dala od tego regionu; liczba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 789

  praca w formacie txt

Do góry