Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  STUDNIOWA WOJNA 1815

  Napoleon (1769--1821) uciekł z Elby (patrz napoleońskie wojny 1803-1815) i wylądował w Cannes, gdzie przyłączył się do niego Michel Ney (1769--1815) na czele licznej armii francuskiej. Razem ruszyli na Paryż, gdzie po detronizacji króla Ludwika XVIII (1755-1824) Napoleon objął władzę i rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKIE NIESZPORY, WOJNA 1282--1302

  Odpowiadając na prośbę powstań­ców sycylijskich o pomoc w walce z rządami francuskich Andegawenów (patrz sycylij­skie nieszpory, powstanie i masakra 1282), król aragoński Piotr III (1239-1285) stanął w 1282 na czele wyprawy na Sycylię i został przez powstańców obwołany królem Sycylii. Karol I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STULETNIA WOJNA 1337-1453

  W 1337 król Anglii Edward III (1312-1377) przyjął tytuł „Król Francji" kontynuując w ten sposób spór dynastyczny zapoczątkowany przez dynastię normandzką w 1066 (patrz normanów podbój anglii 1066). Atak Ed­warda był odwetem za odmowę króla Fran­cji Filipa VI (1293-1350) zwrotu Gujenny, a równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANYYJSKA WOJNA 1147--1158.

  Za panowania normańskiego króla Rogera II (1095-1154) Sycylia zdominowała dawne normańskie państwa - Apulię, Kala-brię i Capuę - burząc papieską politykę równowagi sił, utrudniając spełnienie zwią­zanych z Italią ambicji cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i zagrażając zachod­nim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLICHONA WOJNY Z WIZYGOTAMI 390--408

  Wizygoci, pod wodzą Alaryka (370P-410) najechali Trację, (390) (patrz wizygotów najazdy na cesarstwo rzym­skie, wczesne 332-390), zrywając w ten spo­sób pokój zawarty w 382 ze wschodnio-rzymskim cesarzem Teodozjuszem I (346?--395). Doprowadziło to do walk Wizygotów z wodzem rzymskim Flawiuszem Stylicho-nem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1170--1171

  Ekspansjonistyczną politykę wład­ców Sycylii kontynuował ostatni normański król Sycylii Wilhelm II (1154-1189). Naj­większym wrogiem Sycylii był nadal cesarz bizantyjski Manuel I Komnenos (1120?--1180). Wilhelm odegrał w wojnie 1170--1171 rolę drugorzędną; udział w niej ograni­czył do pomocy Wenecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUDAŃSKA WOJNA 1881-1885

  Muham-mad Ahmad (l843?-1885), głęboko wierzą­cy muzułmanin, usunął się na wyspę Aba na Nilu Białym; jego pobożność pozyskała mu wielu zwolenników, w tym również członków wojowniczej sekty derwiszów. Niebawem ogłosił się Mahdim, „oczekiwa­nym wybawicielem" i rozpoczął świętą woj­nę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1185

  Po śmierci cesarza bizantyjskiego Manuela I Komnenosa (1120?-1180), tradycyjnego wroga normańskiej Sycylii, w cesarstwie zaczęła się walka o tron; pokonany przez stryja Andronikosa I Komnenosa (1110?--1185) Aleksy II Komnenos (1168?-1183) utracił władzę. Król Sycylii Wilhelm II (1154-1189) wysłał 80...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUDAŃSKA WOJNA 1896-1899

  Wielka Brytania postanowiła odzyskać Sudan, opa­nowany przez mahdystów pod przewodnict­wem kalifa Abdullahiego (l846?-1899). Su­dan stawał się przedmiotem coraz większego zainteresowania Włoch i Francji. Na połu­dnie, w górę Nilu, ruszyła z Egiptu do Sudanu armia angielsko-egipska dowodzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ST. CLAIRA PORAŻKA 1791

  Gdy Josiah Harmar (1753-1813) nie zdołał uspokoić Indian w Terytorium Północno-Wschodnim (patrz harmara porażka 1790), Arthur St. Clair (1736-1818), gubernator terytorium i dowódca wojsk federalnych, wyruszył 3 paź­dziernika 1791 z Fortu Washingtona (Stan Cincinnati) z oddziałem liczącym 2100 ludzi i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry