Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚRUTOWA WOJNA 1838

  Kierowana przez Thaddeusa Stevensa (1792-1868) i popiera­na przez część wigów, partia antymasońska próbowała nie dopuścić demokratów z Fila­delfii do Kongresu Pensylwanii w Harris-burgu. Rozwścieczony tłum mieszkańców Filadelfii opanował Harrisburg i groził za­stosowaniem przemocy. Gubernator...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKIE POWSTANIE 1798.

  Szwaj­carski region Vaud podniósł bunt przeciw znienawidzonej władzy z Berna. Na czele buntu stanął Frederic Cesar de La Harpe. Pod wpływem sugestii Napoleona Bonaparte (1769-1821) wojska rewolucyjnej Francji pod pozorem pomocy dla Vaud najechały Szwajcarię; region Vaud został przekształ­cony w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l 1914-1918

  Bezpo­średnią przyczyną wybuchu wojny był za­mach na następcę austro-węgierskiego tro­nu, księcia Ferdynanda, do jakiego doszło w Serbii. Jednak międzynarodowe napięcie i rywalizacja (patrz bałkańskie wojny) narastały już od wielu lat. 28 lipca 1914 monarchia austro-węgierska wypowiedziała Serbii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKO-MEDIOLAŃSKA WOJNA 1478.

  Wraz ze wzrostem liczby najemnych żoł­nierzy i kupców przekraczających Przełęcz Świętego Gotarda na granicy włosko-szwaj-carskiej, koniecznością stało się wyraźne określenie niedokładnie dotychczas ustalo­nej granicy. Val Levantina odrzuciła w 1475 zwierzchność Mediolanu, a jej wojska wspie­rane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII DE GUISE 1559-1560

  Wdowa po królu Jaku­bie V (1512-1542) katoliczka Maria de Guise (1515-1560), regentka Szkocji, wy­stępowała przeciw szerzącemu się w Szkocji protestantyzmowi. Wielcy panowie sporzą­dzili „First Covenant" (Pierwsza ugoda), projekt utworzenia protestanckiego kościoła narodowego, lecz ani duchowieństwo, ani...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZALONA WOJNA" 1488-1491

  Oponenci popierający roszczenia Ludwika (1462-1515), księcia Orleanu do regencji w okresie małoletności króla Fran­cji Karola VIII (1470-1498) (należał do nich również Franciszek II, książę Bretanii) zostali zwyciężeni przez wojska siostry kró­la, Anny (1460-1522), w bitwie pod Saint--Aubin-du-Cormier...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZALONEGO MUŁŁY" ŚWIĘTE WOJNY 1899-1920

  Muhammad ibn Abd Alłah Hasan (1864-1920), przywódca wojowni­czego muzułmańskiego bractwa sufickiego, zwanego Salihija, zaciekle przeciwstawiał się obcym „niewiernym chrześcijańskim" kolonizatorom uważając, że ich wpływy naruszą czystość islamu w Somalii. Z tego powodu ogłosił dżihad (świętą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PERGAMONEM 224-221 p.n.e.

  Pergamon (Bergama) było jednym z miast greckich w północnej Azji Mniejszej, które założył macedoński zdobywca Alek­sander Wielki (356-323). Około 238 król Pergamonu Attalos I Soter (269-197) od­niósł wielkie zwycięstwo nad Galatami, mieszkańcami środkowej części Azji Mniej­szej. Zwycięstwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEŚCIODNIOWA WOJNA 1967

  Prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser (1918-1970) zażądał w maju 1967 wycofania z Egiptu wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wkrótce po spełnieniu tego żądania za­rządził blokadę statków w cieśninie Tiran, zamykając w ten sposób izraelski port Ejlat nad zatoką Akaba. W tym czasie Syria, Egipt i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRYJSKO-EGIPSKA WOJNA PIERWSZA 274-271 p.n.e.

  Po śmierci Aleksandra Wielkiego (356-323 p.n.e.) macedońscy wodzowie podzielili jego olbrzymie imperium i sami, później ich następcy, rozpoczęli stuletnią, nieustającą walkę o panowanie w Azji Mniejszej (patrz diadochów wojny 323-281 p.n.e.). Seleucydzi panowali w Syrii, a w Egipcie dynastia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt

Do góry