Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA BAŁKANACH 1915-1918

  Na Półwyspie Bałkańskim wrzało od bardzo dawna; przyczyną były nieporozumienia na tle narodowościowym i dążenia ekspansjonistyczne (patrz bał­kańskie wojny). 28 lipca 1914 Austro-Węg-ry wypowiedziały wojnę Serbii (patrz świa­towa wojna 11914-1918), ale rozpoczęły dzia­łania, dopiero gdy wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWEDZKA WOJNA 1630-1635

  Po duń­skim okresie (patrz duńska wojna 1625-1629) TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY, w cza­sie największych sukcesów Świętego Cesar­stwa Rzymskiego, król Szwecji Gustaw II Adolf (1594-1632), z wyznania luteranin, obawiając się mocnego usadowienia się ce­sarza na południowym brzegu Bałtyku i wmieszania się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII, KRÓLOWEJ SZKOTÓW 1567-1568

  Tajem­nicze morderstwo lorda Henryka Darnleya (1542-1567), męża Marii, królowej Szkotów (1542-1587), którą posądzano o owe zabój­stwo, spowodowało oburzenie protestantów, i kosztowało Marię utratę korony. Jej nie­spodziewane, zawarte zaledwie w trzy mie­siące później, małżeństwo z Jamesem Hep-burnem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE WŁOSKIM 1915-1918

  Włochy zachowały neutralność do 1915; 23 maja 1915 postanowiły przyłączyć się do aliantów, by walczyć ze swoim tradycyj­nym nieprzyjacielem, Austro-Węgrami (patrz światowa wojna i 1914-1918). Armia włoska rozpoczęła uderzenie w dolinie rzeki Soczy (Isonzo), ale Austriacy ufortyfikowali wznie­sienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWEDZKA WOJNA DOMOWA 1562-1568

  W 1560 tron szwedzki objął Eryk XIV (1533-1577) podejrzewał on, że jego przyro­dni brat Jan (1537-1592), książę Finlandii, zamierza pozbawić go korony, że zawarł małżeństwo z siostrą polskiego króla Zyg­munta Augusta (1520-1572), aby uzyskać pomoc Polski. Wojska Eryka zdobyły stolicę księcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZMALKADZKA WOJNA 1546-1547

  W 1531 dziewięć państw niemieckich za­wiązało związek szmalkadzki, sojusz dla obrony protestantów w Niemczech. Uczest­nicy mieli nadzieję, że powstrzymają wrogie posunięcia katolickiego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karola V (1500--1558). W 1544, obawiając się, że związek może zawrzeć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYITÓW POWSTANIE 814-819.

  Kalif z dy­nastii Abbasydów Allah al-Mamun (785--833) próbował położyć kres podziałowi świata islamskiego na szyitów (wierzących w boskie prawo czwartego kalifa Ali ibn Abi Taliba [600P-661] oraz jego następców) i sunnitów (wierzących w boskość trzech kalifów panujących przed Alim). Jego dzia­łanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTANDAR, BITWA POD SZTANDAREM 1138.

  Poprzez małżeństwo król Szkocji Dawid I (1084-1153) został hrabią Hunting-don, uzyskując tym samym angielskie tereny w Nortumbrii i Durham. Pragnął przyłączyć je do Szkocji, nie podjął jednak wcześniej żadnych starań, aż do czasu, gdy zapropo­nowano mu Huntingdon, Nortumbrię oraz Cumberland w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄSKA WOJNA PIERWSZA 1740-1742

  W 1740 król Prus i elektor brandenburski Fryderyk II Wielki (1712-1786) wysunął słabo uzasadnione roszczenia dynastyczne do Śląska, wówczas należącego do korony czeskiej. Roszczenia te odrzuciła Maria Te­resa z Habsburgów (1717-1780), królowa Węgier i Czech. Fryderyk zaproponował Marii Teresie w zamian...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKA WOJNA Z SABAUDIĄ 1403--1416

  W 1403 dwa kantony szwajcarskie, Uri i Unterwalden, chcąc poszerzyć swe tereny na południu, zajęły dolinę górnego biegu rzeki Ticino, nad granicą szwajcarsko--włoską. W 1410 oba kantony zwróciły się o pomoc do innych kantonów należących do Związku Szwajcarskiego i zajęły jeszcze dolinę Val...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt

Do góry