Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1474-1475

  Rozmowy dyp­lomatyczne między rywalizującymi króle­stwami Ajutthają i Cziang Majem, podejmo­wane w celu rozwiązania spornych spraw, doprowadziły jedynie do trwającego sześć lat rozlewu krwi, najazdu Ajutthai na Cziang Maj i zajęcia jego terytorium. Wojska Cziang Maju poniosły porażkę; w 1475 król tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1492

  Powodem wznowie­nia wojny między królestwami Ajutthają i Cziang Maj był tym razem kryształowy posąg Buddy, własność Cziang Maju, skra­dziony przez syna króla Ajutthai, gdy był on w Cziang Maju kapłanem Buddy. Mimo żądań Cziang Maju posągu nie zwrócono, wobec czego Phra Jot (wzmian. 1487-1495), król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA ek. 1500-1529

  Małemu królestwu Tajów, Cziang Majowi zagrażało większe od niego królestwo Ajutthają. Cziang Maj przyjęło agresywną postawę, by w ten sposób uchronić się przed nieprzyja­cielem. W 1507 król Cziang Maju Ratana rozpoczął atak na terytorium Ajutthai, ale jego wojska zostały pokonane w ciężkiej bitwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1660-1662

  W 1659, w po-ścigu za Yong Li (zm. 1662), pretendentem do chińskiego tronu z dynastii Ming, armia dynastii mandżurskiej (King) zaatakowała birmańską stolicę Awę (patrz birmańsko--chińska wojna 1658-1661). Obawiając się upadku Awy, król Birmy, który schronił się w Cziang Maju (miasto Tajów)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJPINGÓW POWSTANIE 1850-1864

  W 1850 mandżurscy władcy Chin (dynastia King) wydali rozkaz, by wojska cesarskie zlikwidowały stowarzyszenie religijne, któ­rego prawdy wiary wywodziły się po części z doktryny protestanckiej. Armia cesarska doznała poważnej porażki, a ruch religijny zapoczątkowany i prowadzony przez uczo­nego Hong...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1451-1456

  Dążąc do za­władnięcia małym królestwem Cziang Maj na północy, Boromotrailokanath (zm. 1488), król powiększonej Ajutthai (królestwo Ta­jów w Syjamie środkowym), wzmocnił jej siły wojskowe. W 1451 w dawnym króle­stwie Sukhotai wybuchło powstanie przeciw panowaniu Ajutthai. Wódz miasta Sawank-halok i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INCYDENT W TALAMBO 1862

  Peruwiańscy robotnicy rolni na hacjendzie w Talambo (Peru) napadli na grupę imig­rantów baskijskich. Rząd hiszpański wyde­legował do Peru wicekróla z żądaniem od­szkodowania. Rząd peruwiański nie przyjął Hiszpana. Gdy negocjacje zawiodły, eskadra hiszpańska zajęła w 1864 peruwiańskie wy­spy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1461-1464.

  Gdy spiskujący władca miasta Sawankhalok (pod jarzmem Ajutthai) opuścił miasto i został naczel­nikiem miasta Phayao w Cziang Maju, wybuchły na nowo działania wojenne mię­dzy sąsiadującymi i rywalizującymi ze sobą królestwami - Ajutthają i Cziang Majem. W 1461 wojska Sri Suthamtiloka (1411--1487)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TADŻYKISTAN, WOJNA DOMOWA W TADŻY­KISTANIE

  Po rozpadzie Związku Ra­dzieckiego Tadżykistan 9 września 1991 proklamował niepodległość (w ZSRR Ta­dżykistan od 1929 miał status republiki związkowej). Po ogłoszeniu deklaracji nie­podległości o władzę w Tadżykistanie ry­walizowały zwaśnione klany północne i po­łudniowe. Wojna klanów była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1371-1378.

  W 1371 król Ajutthai (królestwo Tajów w południowo--środkowym Syjamie) Boromoradża I (zm. 1388) poprowadził wyprawę wojenną na północ w celu odzyskania władzy nad Suk-hothai, małym królestwem Taj ów, które podupadło za panowania Tammaradży II (zm. 1409) i zostało opanowane przez po­wstańców. Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt

Do góry