Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TEKSASKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1836

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA NAJAZD NA RUŚ l TERENY ZŁOTEJ ORDY1395-1396.

  Po zwycięstwie nad To-chtamyszem (zm. 1406) nad rzeką Terek (1395) (patrz timura wojna z tochtamy-szem druga 1390-1395) Timur (1336-1405) poprowadził następnie 100-tysięczną armię na Ruś, wtargnął do ziemi riazańskiej, zdo­był miasto Jelec i zatrzymał się dopiero w odległości ok. 300 km od Moskwy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEODORYKA WOJNA Z ODOAKREM 489--493

  Ostrogoci (Goci wschodni), lud po­chodzenia germańskiego, pod wodzą króla Teodoryka Wielkiego (454P-526) teoretycz­nie sprzymierzeńcy Bizancjum, prowadzili dokuczliwe najazdy na prowincje wschod­niego cesarstwa rzymskiego. Cesarz wschod-niorzymski Zenon (426-491), chcąc pozbyć się Ostrogotów, mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA PODBOJE 1360-1405

  Timur Lang („Timur kulawy"), w Europie zwany Tamerlanem (1336-1405), uważany jest cza­sem za potomka Czyngis-chana (1167?--1227), ale w rzeczywistości nie był Mon­gołem, lecz Turkiem z plemienia Barłasów. Był konserwatywnym muzułmaninem, ale tolerował inne wyznania. Podobnie jak Czyngis-chan, był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA W TEUTOBUR-SKIM LESIE 9 n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMURA WOJNA Z TOCHTAMYSZEM PIERW­SZA 1386-1389

  Podobnie jak w stosunku do swego rywala Mamaja (zm. 1380), wódz mongolski Tochtamysz (zm. 1406) szybko zapomniał o wdzięczności i zobowiązaniach, które winien był Timurowi (1336-1405), swemu protektorowi (patrz złotej ordy wojna dynastyczna i359-1381). W 1372 Timur zhołdował Chorezm należący dawniej do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W TIANJINIE 1870.

  Wielu chińskich dostojników oraz wyznaw­ców licznych religii istniejących w Chinach nie znosiło białych misjonarzy chrześcijań­skich, którzy w połowie XIX w. licznie ściągali do ich kraju. W celu podburzenia ludu szerzono pogłoski, że cudzoziemcy są czarownikami. Francuskie szarytki prowa­dzące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD TINCHEBRAI 1106

  Robert Krótkoudy (l 054?-1134), książę Normandii, buntował się przeciw ojcu (patrz wilhelma i zdobywcy najazd na normandię io?6) i walczył z bratem (patrz wilhelma h wojna z robertem kró-tkoudym 1089-1096). Po powrocie z krucjaty w 1100 następnego roku usiłował bez powo­dzenia odebrać angielski tron...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIEPOLA REBELIA 1310.

  Wielka Rada spra­wująca rządy w Wenecji stała się z czasem instytucją w najwyższym stopniu oligar­chiczną; członkostwo w niej było przekazy­wane dziedzicznie. Odsunięci od wpływu na decyzje rządowe Wenecjanie podnieśli w 1300 bunt, który jednak zakończył się klęską, a jego przywódców powieszono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARANAKI WOJNA PIERWSZA 1860-1861

  W 1859 jeden z podrzędnych wodzów ludu Maori (Maorysi) w regionie Taranaki na Wyspie Północnej (Nowa Zelandia) sprzedał Europejczykom ziemie nad rzeką Waitara, nie uzyskawszy zgody członków plemienia, które potem nie chciało uznać konfiskaty tych ziem. Na początku 1860, Anglicy, nie zwracając uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt

Do góry