Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WALKERA NAJAZD NA NIKARAGUI 1855--1857

  Amerykański najemnik, William Walker (1824-1860), i jego 58 towarzyszy udało się w czerwcu 1855 do Nikaragui na zaproszenie don Francisca Castellona (zm. 1855), przywódcy powstania liberałów prze­ciw konserwatywnemu rządowi tego kraju. Grupa Walkera, zwana Amerykańską Falan­gą, przyłączyła się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VESEYA BUNT 182

  Denmark Yesey (ok. 1767-1822), inteligentny, czarny wyzwole­niec zajmujący się stolarstwem, opracował plan i zorganizował duże powstanie niewol­ników w Charleston (Karolina Południowa) i jego okolicach (spodziewał się, że uwolni niewolników od okropnych warunków, w ja­kich żyli, opanuje Charleston, a w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALLACE'A BUNT 1297-1305

  Król Anglii Edward I (1239-1307) stosował świadomie terror jako główny środek swej polityki wobec Szkocji, toteż zatarg między Wil-liamem Wallace'em (1272P-1305) i żołnie­rzami angielskimi oraz dokonane zabójstwo angielskiego szeryfa przez Wallace'a do­prowadziły szybko do narodowego powsta­nia. W 1297...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VILLI NAPADY 1916-1917

  Obalenie w 1911 znienawidzonego dyktatora, prezy­denta Porfirio Diaza (1830-1915), stało się początkiem walki o władzę, w której do 1915 zwycięstwa odnosił Francisco „Pan-cho" Yilla (1877-1923) popierany przez Amerykanów. W 1915 pokonały go wojska Alvara Obregona (1880-1928), które zapew­niły władzę w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDALÓW l RZYMIAN WOJNA W AFRYCE PÓŁNOCNEJ 533-534.

  Od połowy V w. Wandalowie, lud germański, panowali w Af­ryce Północnej (patrz wandalów najazdy na cesarstwo rzymskie 400-533). Byli okrut­nymi panami dla zromanizowanej już lud­ności i prześladowali katolików. W 533 cesarz wschodniorzymski Justynian I (483--565) wysłał ekspedycję do Afryki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VILLMERGEŃSKA WOJNA PIERWSZA 1656

  Po reformacji powodem powstań były za­zwyczaj powody ekonomiczne; szwajcarscy chłopi z niechęcią odnosili się do narzuca­nych przez władze miejskie podatków, które miały być przeznaczone na cele obronne, do konieczności posługiwania się depre­cjonowanym często pieniądzem, bitym przez każdy kanton...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDALÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYMSKIE 406-533.

  Wandalowie, starożyt­ny lud germański z Półwyspu Jutlandzkiego (Dania), osiedli w V w. p.n.e. na wschód od współczesnego Berlina, w III w. występują nad środkowym Dunajem, prawdopodobnie za zgodą cesarstwa rzymskiego. Wypierani stamtąd, przesuwali się na zachód, pod koniec IV w. znaleźli się nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAIRAU MASAKRA 1843

  Po rozpoczęciu w 1840 osadnictwa w Nowej Zelandii Wil-liam Hobson (zm. 1842), zastępca guber­natora kolonii Nowa Zelandia i konsul dla obszarów podległych wodzom Maorysów, chciał uniknąć gwałtów, których dopusz­czała się Brytyjska Kompania Wschodnio-indyjska. W 1840 zawarł przezornie w Wai-tangi układ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDEJSKIE WOJNY 1793-1832

  W wiej­skim, konserwatywnym departamencie w zachodniej Francji wybuchło pięć po­wstań wywołanych zmianami wprowadza­nymi przez rząd w Paryżu. Mieszkańcy Wandei, głęboko wierzący katolicy, ekono­micznie zacofani, z furią reagowali na anty­kościelne uchwały rewolucjonistów pary­skich (patrz francuska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAKARUSA, WOJNA NAD RZEKĄ WAKARU­SA 1855

  Akt Kansas-Nebraska z 1854, zgodnie z zasadą suwerenności ludu, po­zwolił osadnikom z obszarów Kansas-Neb­raska na podjęcie decyzji w sprawie niewol­nictwa (w głosowaniu bezpośrednim). Ugru­powania zwolenników i przeciwników ut­rzymania niewolnictwa w Kansas uchwaliły odrębne konstytucje i powołały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry