Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1311-1326

  Tran Anh Tong (zm. ok. 1314), władca Dai Yietu, czyli Annamu (północna część Wietnamu), wysłał wojska w celu stłumienia powstania w prowincjach południowych, które w 1069 Dai Viet zdo­był na królestwie Czampa (środkowy Wiet­nam). W 1312 wojska Dai Yietu najechały Czampę, zwyciężyły Czamów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1446-1471

  Od XI w. Wietnamczycy wdzierali się z północy na terytorium króle­stwa Czampy. W 1446 Czampowie najechali Dai Yiet. W odwecie jego armia zdobyła stolicę Czampy Yidżaję (Binh Dinh), wzięła do niewoli władcę Czampy i wywiozła go do Dai Yietu. Na tronie Czampy osadzono figuranta. W następnych dekadach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI MARSZ 1934-1935.

  Chińska armia komunistyczna przez rok powstrzymywała w górzystym regionie Jiangxi w południo­wych Chinach napór wojsk kuomintangow-skich (patrz także chińska wojna domowa 1930-1934), ale później 200-tysięczna armia komunistów została wyparta ze swych po­zycji i rozpoczęła w październiku 1934...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1000-1044

  Na południe od niezależnego, ekspansjonistycznego państwa Dai Viet, czy­li Annamu (północna część Wietnamu), leżało królestwo Czampa, potęga morska o słabo rozwiniętym rolnictwie i osadnict­wie w głębi kraju. Północną Czampę opano­wali osadnicy wietnamscy i rolnicy upra­wiający ryż. W odwecie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1068-1074

  Po zawarciu sojuszu z Khme-rami Czamowie uznali, że istnieje szansa na odzyskanie stolicy Yidżaji (Binh Dinh) zdobytej przez Wietnamczyków, czyli An-namczyków, w 1044 (parz wietnamczyków i czamów wojna 1000-1044) i podjęli wyprawę na trzy południowe prowincje przygraniczne Dai Yietu, czyli Annamu (północna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1103

  Król Czampy (środkowy Wietnam) Dżaja Indrawarman (zm. 1113?) dowiedzia­wszy się od zbiegów wietnamskich (annam-skich) o możliwości łatwego odzyskania trzech północnych prowincji zabranych przez Dai Yiet, czyli Annam (północna część Wietnamu), przestał płacić daninę Dai Yietowi i wtargnął do tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1356--1358.

  Król Węgier Ludwik I Wielki (1326-1382), który stworzył w Budzie dwór będący znaczącym ośrodkiem kulturalnym, pragnął przywrócić królestwu status wiel­kiego mocarstwa. Wszczął w 1356 wojnę, aby opanować Dalmację znajdującą się w posiadaniu Wenecji. Udało mu się zdobyć wiele miast w tamtym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDNIA OBLĘŻENIE 1683

  Po AUSTRIA-CKO-TURECKIEJ WOJNIE 1663-1664 Turcy potajemnie udzielali pomocy pows­tańcom węgierskim i innym w habsburskiej (austriackiej) części Węgier. Sułtan turecki Mehmed IV (1641-1692) zebrał w 1683 ogromną armię w Belgradzie, aby zaatako­wać Austrię i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1378--1381

  Długotrwała, uparta walka Ludwika I Wielkiego (1326-1382), króla Węgier, o Dalmację nad Adriatykiem zakończyła się sukcesem w czasie wojny o CHIOGGIĘ (1378-1381). W sojuszu z Genuą, rywalką Wenecji, Ludwik podjął działania wojenne, które miały doprowadzić do opanowania znajdującego się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKANOCNE POWSTANIE 1916

  Nastroje antybrytyjskie w Irlandii, które doprowa­dziły do wybuchu powstania wielkanocnego patrz angielsko-irlandzka wojna domo­wa 1916-1920), znalazły swój wyraz już wcześ­niej - w założeniu w 1905 organizacji Sinn Fein („my sami"). Jej celem było wywal­czenie autonomii dla Irlandii, a środkiem -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt

Do góry