Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Tau T

  Grecka litera Tau jest symbolem krzyża, ponieważ wygląda zupełnie tak jak crux commissa, tj. ta forma krzyża, w której belki się nie przecinają, lecz są złączone tak, że jedna z góry nałożona jest na drugą (com-missi). Hebrajskie Taw miało dawniej formę krzyża X, na monetach przed i po Chr. —...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Chi X

  Platon powiada, że Bóg podzielił duszę świata na dwie części i części te albo linie, jako równik i ekliptykę, połączył z sobą na kształt litery Chi i zgiął w okręgi, które przecinają się w dwóch punktach. 

  Z tej racji, że X jest zarówno początkową literą imienia Chrystus (XPICTOC), jak i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Jota I

  I (grecka „jota”) jest początkową literą imienia Jezus, ale w sztuce, z małymi wyjątkami, była używana tylko w monogramatycznych połączeniach. Prostej formie litery I nadaje św. Klemens Aleksandryjski następujące znaczenie:

  „ Prost a i naturalna, na co wskazuje jota w imieniu Jezus, jest Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Omega O

  Omega, ostatnia litera alfabetu greckiego, oznacza, według Pistis Sophia, doskonałość wszelkich doskonałości. Wydaje się, że symbolika ta była znana w chrześcijańskim średniowieczu, gdyż dźwięczy jeszcze w Exercitia św. Gertrudy z Helfty (XIII w.). Święta prosi Pana, aby nauczył ją „alfabetu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taniec i korowód

  Przez taniec i korowód (saltatio, chorea, chorus, Zoęóę) należy rozumieć regularne następstwo rytmicznych kroków albo podskoków, obracanie się względnie stąpanie podług określonych reguł; są bardzo ściśle związane z muzyką, która im najczęściej też towarzyszy. Taniec jest formą przeżywanej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Alfabet

  W starożytności cały alfabet miał znaczenie symboliczne. Pierwotni ludzie podziwiali przede wszystkim to, co cudowne, dostrzegając w tym symbole niejasno przeczuwanego wyższego świata. Również cud, iż rzeczy duchowe można utrwalić za pomocą znaków widzialnych, za pomocą pisma, wywierał na nich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /14 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Alfa A

  Grecka litera A odpowiada pojęciu i znaczeniu początku (oqxv) Jest pierwszą z liter i przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce jako samogłoska początkowa albo podstawowa. „A” znajduje się w wyrazach, które oznaczają wodę: aqua; również w tych, które oznaczają siłę zapład-niającą: mas (łac...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa siedząca

  Postawa siedząca jest postawą, którą przyjmuje się w czasie odpoczynku i odprężenia. Liturgia zezwala na nią w czasie czytań (z wyjątkiem Ewangelii) i następujących po nich śpiewach, a także przy dłuższych psalmodiach.

  Do postawy siedzącej można odnieść sens ukryty w słowach św. Łukasza:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gesty

  Ciało i dusza — to w istocie cały człowiek. Dlatego ciało jest narzędziem duszy, gest — wyrazem myśli i odczuć. Najwyższa doskonałość polegałaby na tym, żeby całe ciało pozwalało, niby czysty kryształ, przeświecać duszy i żeby nadto każdy jego gest i całe jego działanie było przeniknięte...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bicie się w piersi

  Tym gestem, praktykowanym przy słowach „moja wina” i „Panie, nie jestem godzien” przed przyjęciem Komunii świętej, wyraża chrześcijanin swoje poczucie winy. Nie zrzuca winy z siebie, Jęcz wskazuje na siebie i wyznaje z pokorą: zgrzeszyłem! Uderzenie (zamkniętą pięścią) w pierś wskazuje na serce...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt

Do góry