Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DANNENMAYER MATTHIAS

  ur. 13 II 1744 W Opfingen (Wirtembergia), zm. 8 VII 1805 w Wiedniu, Historyk Kościoła.

  Studia teol. rozpoczęte w Augsburgu kontynuował na uniw. we Fryburgu Br., gdzie 1771 uzyskał doktorat, a w Konstancji przyjął święcenia kapł.; początkowo wykładał we Fryburgu Br. teologię, po specjalizacji zaś od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARBYŚCI, bracia z Plymouth

  Członkowie sekty anglik., powstałej 1820-30 w Anglii, zał. przez pastora J.N. Darby'ego.

  Po powstaniu pierwszych związków d. ich przywódca, prześladowany przez duchownych anglik, opuścił Anglię; osiadłszy w Lozannie założył seminarium kształcące misjonarzy, którzy nast. propagowali jego idee w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DA PACEM, DOMINE

  Łac. formuła modlitwy błagalnej o pokój; powstała w średniowieczu.

  Do 1911 była antyfona (z wersetem Fiat pax i oracją Deus, a quo sancta desiderio) w -> sufragiach laudesów i nieszporów w niektóre dni; wprowadzono ją także do sufragiów procesji błagalnych w -> Dni Krzyżowe i w uroczystość Marka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANNHAUER JOHANN KONRAD

  ur. 24 III 1603 w Köndringen (Badenia), zm. 7 XI1666 w Strasburgu, Teolog luterański.

  Studia teol. odbywał w Marburgu, Altdorfie i Jenie; 1628 został inspektorem seminarium kaznodziejów, a 1633 prof, teologii w Strasburgu (jego uczniem był m.in. Ph.J. Spener) i prob, w Münster; brał udział w sporach teol. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAPANGO

  Diecezja w pn.-zach. części Togo, sufr. Lomé; eryg. 6 VII 1965 z istniejącej od 1 III 1960 prefektury apost. (powstałej z diec. Sokodé);

  zajmuje 10 730 km2 i liczy 285 000 mieszk., w tym 6235 katolików, 8 parafii, 5 księży diec. i 28 zak., 38 zakonników, 32 siostry.

   

  AAS 48(1956) 113-119, 52(1960)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANTE ALIGHIERI

  ur. 1265 we Florencji, zm. 13 lub 14 IX 1321 w Rawennie, Poeta.

  Uczęszczał prawdopodobnie do szkoły przyklasztornej, a nast. odebrał wielostronne uniw. wykształcenie human.-filoz. i prawnicze; jego mistrzem intelektualnym i duchowym był pisarz i polityk Brunetto Latini, krzewiciel sztuki oratorskiej we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /10 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAPHNOSIA

  (prawdopodobnie wyspa Kefken lub Ker-peada, obecnie miejscowość w Turcji na pn. od Izmitu), Dawne bpstwo w metropolii Nikomedia w rzym. prowincji Bitynia; w 1. poł. VI w. zwane było Thynias; znanych 2 bpów z IX w.; obecnie bpstwo tytularne.

   

  R. Janin, DHGE XIV 82.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANTYSZEK, von Höfen, de Curiis JAN bp.

  ur. 1 XI 1485 w Gdańsku, zm. 28 X 1548 w Lidzbarku Warmińskim, Humanista, dyplomata, poeta.

  Po studiach uniw. w Greifswaldzie (1499) i od 1500 w Krakowie uzyskał 1503 bakalaureat; od ok. 1500 był notariuszem kanclerza J. Łaskiego na król. dworze Jana Olbrachta, a od 1504 notariuszem króla; 1505-07 studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /5 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAPONTES KATSARIOS

  Imię chrzestne Konstantinos, ur. 1713 lub 1714 w Skopelos (Grecja), zm. 4 XII 1784 na Athos, historyk i teolog.

  Studiował w Stambule, Bukareszcie i Jassach, po czym na dworze książęcym pełnił różne funkcje państw. ; oskarżony o nadużycia, udał się na Krym, skąd 1747 powrócił do Stambułu i został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANYSZ JAN

  ur. 24 XI 1860 w Chylinie (k. Turku), zm. 14 I 1928 w Paryżu, Przyrodnik. W 1879 wyemigrował do Francji, gdzie 1882 rozpoczął matematyczno-fizyczne studia na Sorbonie, po czym od 1893 pracował w Instytucie Pasteura w Paryżu jako kierownik działu mikrobiologii; 1902-07 odbył podróże badawcze do Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt

Do góry