Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DAUB KARL

  ur. 20 III 1763 w Kassel, zm. 22 XI 1836 w Heidelbergu, Protest, filozof i teolog.

  Po studiach filoz.-teol. w Marburgu został 1794 prof, filozofii w wyższej szkole w Hanau, a 1795 prof, teologii na uniw. w Heidelbergu, gdzie wyznaczył kierunek niem. „szkole romantycznej".

  Początkowo pozostawał pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUSARA, Dansara

  (Kalat Dżabar w Syrii), Bpstwo z VI w. w metropolii Edessa, w rzym. prowincji Osroene; jedyny znany bp Nonus brał udział w Soborze Konstant. II (553); obecnie bpstwo tytuł. ; w IX-XTII w. była tu także metropolia jakobicka.

   

  R. Janin, DHGE XIV 107-108.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUDE ADRIAN SJ

  ur. 9 XI 1704 we Fritzlar (Hesja), zm. 12 VI 1755 w Würzburgu, Historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1722 w Moguncji; po studiach filoz.-teol. oraz przyjęciu 1733 święceń kapł. początkowo nauczał przedmiotów human, w jez. kolegiach w Heiligenstadt, Mannheim, Moguncji i Wetzlar, a 1737-40 wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUDET ALPHONSE

  ur. 13 V 1840 w Nîmes (pd.-wsch. Francja), zm. 16 XII 1897 w Paryżu, Powieściopisarz, dramaturg. Kształcił się w Lyonie i Alais; od 1857 przebywał w Paryżu; 1896 został członkiem Akademii Goncourtów.

  Debiutował zbiorkiem poezji Les amoureuses (P 1858); sukces przyniosła mu oparta na wspomnieniach z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATARIA APOSTOLSKA

  (łac. datare datować), Urząd Kurii rzym. badający zdatność osób na niekonsystorskie beneficja zastrzeżone Stolicy Apost. (kan. 1435 § 1; 1432 § 3) oraz sporządzający i wysyłający pisma pap. z ich nadaniem (istniał do 1 III 1968); udzielał też dyspens od przeszkód na te beneficja i czuwał nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN, Da - Sein, Dass - sein

  Istnienie, byt ludzki, podstawowy termin w niem. literaturze filoz., wywodzący się z języka potocznego i mający co najmniej 2 znaczenia: obecność, pobyt, znajdowanie się (Anwesenheit, Gegenwart) i istnienie, życie (Existenz, Vorhandensein, Leben).

  W znaczeniu filoz. wystąpił w XVIII w. w pismach Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEINSANALYSE

  (niem. Dasein byt, Analyse analiza), Kierunek teoretycznobadawczy i terapeutyczny we współcz. psychologii, psychopatologii i psychiatrii (należący do tzw. psychologii humanist.) oraz kierunek antropologii psychologiczno-fe-nomenologicznej, będący filoz. podstawą psychologii i psychiatrii.

  Zapoczątkowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASTUR

  (średniopers. dastwar' prawo, przepis rei.), Nazwa 'kapłana w -> mazdaizmie, a zwł. w -> parsyzmie.

  W Persji za dynastii Sasanidów (III-VII po Chr.) d. określało najwyższego kapłana zaratusztrianizmu, pełniącego jednocześnie funkcje pierwszego ministra i doradcy król. oraz często najwyższego sędziego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY NATURALNE, POZAPRZYRODZONE i NADPRZYRODZONE

  Dobra udzielone przez Boga pierwszym rodzicom dla całej ludzkości (pierwotna sprawiedliwość); naturalne zostały przez grzech pierworodny osłabione, a poza-przyrodzone i nadprzyr. — utracone; dobra nadprzyr. przywrócił człowiekowi -» Jezus Chrystus { odkupienie).

  Biblijny opis stworzenia człowieka (Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  ST mówił o d.D.Ś. przede wszystkim w wypowiedziach mesj.; wg Izajasza (11,1-6) na Mesjaszu spocznie Duch, który będzie działał na niego wielokierunkowo (intelektualnie, etycznie), co wyrażają 3 pary przymiotów — mądrość i rozum, rada i męstwo, wiedza i bojaźń Boża; prorocy Ezechiel (37,14) i Joel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt

Do góry