Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DAVID GERARD

  ur. ok. 1460 w Oudewater (k. Utrechtu), zm. 13 VIII 1523 w Brugii, Niderl. malarz religijny. Od 1480 działał w Brugii, a 1511-12 przebywał we Włoszech.

  Jego dzieła charakteryzuje statyczność kompozycji i hieratyczny spokój ; początkowe ujawniają tendencje realistyczne (tryptyk o tematyce sprawiedliwości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID PIERRE

  ur. 21 XI 1882 w Serre-Nerpol (dep. Isère), zm. 17 IX 1955 w Vinay (dep. Isère), Historyk Kościoła.

  Po studiach hist, i prawniczych w Grenoble i Paryżu, gdzie był uczniem P. Fourniera i U. Chevaliera, wstąpił 1903 do seminarium duch. w Grenoble; nast. studiował teologię w Rzymie i tu 1908 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVIDSON RANDALL THOMAS

  ur. 7 IV 1848 w Edynburgu, zm. 25 V 1930 w Londynie, Abp anglik., działacz ekum. i społeczno-polityczny.

  Po studiach prawniczych i hist, w Oksfordzie przyjął 1875 święcenia kapł. i był prob, w Dartford, a nast. (1877-83) kapelanem abpa Canterbury i stałym doradcą abpa E.W. Benso-na; 1883 został domowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWID

  (od hebr. dawidum przywódca lub arab. wadda kochał), Król Judy i Izraela (ok. 1010-970 prz.Chr.), autor wielu -> psalmów, typ Mesjasza (->- typologia biblijna).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWID - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  D. był najmłodszym synem Jes-sego z Betlejem (1 Sm 16,11). Genealogia wywodzi go wprawdzie z pokolenia Judy, ale jest bardzo prawdopodobne, że pochodził z pokolenia nieiżr. (Rut 4,18-22). Wybrany na króla spośród 11 synów Jessego (1 Sm 16,1-13), pełnił wpierw służbę na dworze Saula, po czym został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /6 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID CHRISTIAN

  ur. 21 XII 1690 w Zenklavë k. Nového Jičína (Morawy), zm. 3 II 1751 w Herrnhucie, Kaznodzieja pietystyczny, współzałożyciel hernhutów (bracia czescy III).

  Był cieślą; jako katolik zamierzał początkowo przejść na judaizm; 1717 przeżył w Zgorzelcu tzw. przebudzenie pietystycz-ne i 1722 nawiązał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWID - KULT

  Nawiązuje do żyd. tradycji oddawania czci postaciom starotest., którym Bóg powierzył specjalną misję w dziejach zbawienia ( -> święci ST).

  W Kościele zachodnim — kult D. na skutek nikłych kontaktów z Jerozolimą był początkowo nieznany; w V w. przyjął się dzięki -*• Patrykowi, głównie w Irlandii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID FERENC

  ur. 1510 w Klużu, zm. 15 XI 1579 w Deva (Rumunia), Założyciel unitarianów w Siedmiogrodzie.

  Po studiach teol. w Wittenberdze został 1550 rektorem gimnazjum w Bystrzycy Kłodzkiej; przeszedłszy 1551 na luteranizm, był pastorem w Petersdorfie i Klużu oraz od 1557 superintendentem luterán węg.; po synodzie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /3 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVENPORT

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Iowa) eryg. 8 V 1881 jako sufr. Dubuque; zajmuje 29 632 km2 i liczy 687 310 mieszk., w tym 105 300 katolików, 119 parafii, 193 księży diec. i 18 zak., 26 zakonników, 528 sióstr (AnPont 1976).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVIA GIOVANNI ANTONIO kard.

  ur. 23 X 1660 w Bolonii, zm. 11 I 1740 w Rzymie, Nuncjusz pap. w Polsce.

  D. był 1687-90 internuncjuszem w Brukseli, 1690-95 zastępował nuncjusza kolońskiego, a 1696 został bpem Rimini i nuncjuszem w Warszawie; w czasie bezkrólewia po śmierci króla Jana III Sobieskiego (1696) opowiedział się za kandydaturą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt

Do góry