Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DECIUS, Degius, Deeg NIKOLAUS

  ur. ok. 1485 w Hof (RFN), zm. po 1546 prawdopodobnie na Warmii, Kaznodzieja.

  Studiował od 1501 w Lipsku, gdzie uzyskał bakalaureat na wydziale artium i prawa, a nast. wstąpił do zakonu (prawdopodobnie benedyktynów); od ok. 1515 był duszpasterzem przy klasztorze benedyktynek w Steterburgu (Brunszwik), gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECJUSZ, Gaius Messius Quintas Decius

  ur. 201 w Bu-dalii k. Sirmium (obecnie Jugosławia), zm. 27 VII 251 w Abrittum (obecnie Tołbuchin w Bułgarii), Cesarz rzym. 249-251.

  Pochodził z Ilirii; wyniesiony na tron przez swych żołnierzy po zwycięstwie nad Gotami dążył w czasie krótkiego panowania do przywrócenia dawnych obyczajów i tradycji przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECROLY OVIDE

  ur. 23 VI 1871 w Ronse (Belgia), zm. 9 IX 1932 w Brukseli, Lekarz psychiatra i pedagog.

  Po studiach medycznych w Gandawie, Berlinie i Paryżu oraz specjalizacji w neurologii i neuropatologii rozpoczął pracę w Brukseli wśród dzieci anormalnych. Zdobyte doświadczenie i wypracowane metody stosował nast. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECHAMPS ADOLPHE

  ur. 17 VI 1807 w Melle (k. Gandawy), zm. 19 VII 1875 w Manage (k. Charleroi), Brat Victora, mąż stanu, publicysta.

  Samouk, wychowany przez ojca w duchu kat., współpracował przed 1830 z „Journal des Flandres" oraz „Emancipation"; w tym okresie nawiązywał do poglądów F.R. de Lamennais'go, a od 1834 jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄŻENIA

  Sfera życia psych, przejawiająca się w ześrod-kowaniu energii psych, w określonym kierunku dla osiągnięcia dobra, które jest celem d. (d. do Boga, do samodoskonalenia, do władzy, uznania społ. itp.).

  Wielokierunkowość i hierarchiczność d. wyrażają się w tendencji do osiągania określonego celu pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECENTRALIZACJA

  (łac. decentraltsatto), Proces zmierzający do przekazania władzy w dziedzinie prawodawczej, adm. lub ekon. przez centr, organy jednostkom niższego szczebla; nie utożsamia się z dekoncentracją, polegającą na przekazaniu prawa działania instytucjom niższego szczebla w imieniu instytucji nadrzędnej, bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /8 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEBORIN ABRAM MOISIEJEWICZ

  Właśc. Joffe Abram Moisiejewiez, ur. 16 VI 1881 w Upino (Litwa), zm. 8 III 1963 w Moskwie, radziecki filozof. Po studiach w Bernie powrócił 1908 do kraju i był działaczem polit.-społ. ; 1907-17 należał do mien-szewików, od 1928 - członek KPZR; założył i 1926-30 redagował „Pod znamieniem marksizma"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE AAR

  Diecezja w Republice Pd. Afryki (środk. część Kraju Przylądkowego), sufr. Kapsztadu; eryg. 13 IV 1967 w miejsce istniejącej od 24 III 1953 prefektury apost., utworzonej z części diec. Aliwal.

  Zajmuje 67 135 km2 i liczy 140 079 mieszk., w tym 6792 katolików, 2 parafie, 2 księży diec. i 7 zak., 9...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEBRECZYN, Debrecen

  Miasto we wsch. Węgrzech, siedziba superintendenta i Akademii Teologii Kościoła Ewangelic-koreformowanego na Węgrzech.

  Jako osada istniał już w IX w., a 1360 otrzymał prawa miejskie; w okresie reformacji Stał się słynnym ośrodkiem kalwinizmu, który ugruntował się tutaj 1535--55 (1549 powstało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEABOLIS

  Bizant. Selasforos (Devolli w Albanii), dawne bpstwo w metropolii Ochryda w rzym. prowincji Epir Nowy; bpi wzmiankowani w XI-XVII w.; 1676 połączone z eparchią Korcza, podniesioną do rangi metropolii pod nazwą Korcza — Selasforos.

   

  R. Janin, DHGE XIV 141-142.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt

Do góry