Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WŁOSKO-TURECKA WOJNA 1911-1912

  Przy podziale afrykańskich posiadłości Por­ty w końcu XIX w. Francja objęła protek­torat nad Tunezją, czemu sprzeciwiły się Włochy dążące od dawna do posiadania kolonii w Afryce Północnej. Przygotowując się do aneksji tureckich prowincji Trypoli-tanii i Cyrenajki (Libia), Włochy wysyłały na te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1859--1861.

  Dążąc do stworzenia królestwa w pó­łnocnych Włoszech, Napoleon III (1808-1873) i premier Piemontu (część Królestwa Sardynii), Camiłlo Cavour (1810-1861), zawiązali sojusz w celu wypar­cia Austrii z tego obszaru. Austria wypo­wiedziała wojnę i najechała Piemont w kwietniu 1859. W czerwcu 1859...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA 1812

  W czasie woj­ny Wielkiej Brytanii z Francją w okresieNAPOLEOŃSKICH WOJEN żadna zestron nie respektowała praw neutralnychstatków handlowych; przejęto również wie­le statków amerykańskich. Anglicy posu­nęli się jeszcze dalej i zmuszali amery­kańskich marynarzy do służby w brytyj­skiej ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKIE POWSTANIA 1831-1834.

  Pobu­dzeni francuskimi ideałami niepodległości i rewolucji oraz działalnością włoskiego patrioty Giuseppe Mazziniego (1805-1872) na rzecz ustanowienia republiki i zjedno­czenia kraju, mieszkańcy wielu państw włos­kich pozostających pod despotycznymi rzą­dami Austriaków usiłowali pozbawić władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA O SALETRĘ 1879-1884

  . Trzy pań­stwa, Peru, Boliwia i Chile, dążyły do opanowania pustyni Atakama; Peru zgła­szało roszczenia do prowincji Tacna, Arica i Tarapaca, Boliwia - do prowincji An-tofagasta, a granica między Chile a Boliwią była stale przedmiotem sporów. W latach sześćdziesiątych XIX w. saletra odkryta na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKIE POWSTANIA 1914

  W okresie tworzenia przez premiera Antonio Salandrę (1853-1931) nowego rządu włoskiego umiar­kowani konserwatyści i wszyscy radykałowie niezależnie od kierunku zgłaszali natarczy­wie swoje żądania: sprzeciwiali się podat­kom, domagali się wzrostu płac i występo­wali przeciw militaryzmowi. 7 czerwca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA REWOLUCJA 1848-1849

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILHELMA l ZDOBYWCY NAJAZD NA SZKO­CJĘ 1072

  Po podboju Anglii przez Nor-manów (patrz normanów podbój anglii 1066) pozostała nie ustalona północna granica państwa. Król Szkocji Malcolm III Canmore (zm. 1093) uznał to za korzystną okazję; udzielił schronienia Edgarowi Athelingowi (l 060?-1125), angielskiemu księciu, preten­dentowi do angielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WINNEBAGO l ILLINOIS INDIAN WOJNA 1671

  Winnebago byli spokojnym plemie­niem zamieszkującym w XVII w. wschodnią część obecnego stanu Wisconsin od Green Bay do jeziora Winnebago. Indianie Illinois pierwotnie żyli na wschodnim brzegu Missi­sipi, później agresywni Irokezi wyparli ich na zachód. W 1671 Illinois najechali teryto­rium Winnebago...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIKINGÓW NAJAZDY ek. 800-ok. 1016

  Ponad dwa wieki grabieżcze najazdy wstrzą­sały życiem Europy, zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych i nad żeglownymi rzekami. Flotylle okrętów pojawiały się wszędzie - od Wysp Szetlandzkich po Pizę (Włochy); na brzeg wyskakiwało kilkuset wojowników duńskich lub szwedzkich uzbrojonych w topory i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt

Do góry