Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY DYNASTYCZNA WOJNA 1359--1381

  Dżuczi (zm. 1227), najstarszy syn Czyngis-chana (1167P-1227), został władcą mongolskiego terytorium rozciągającego się na północny zachód od Morza Kaspijskiego, znanego w historii jako chanat kipczacki lub Złota Orda. Ostatni mongolski następca Dżucziego zmarł w 1359, a wówczas teryto­ria te stały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOMING YALLEY, MASAKRA W WYOMING YALLEY 1778

  W czasie AMERYKAŃ­SKIEJ REWOLUCJI w 1778 Anglicy nasi­lili ataki na przygraniczne osady. Pułkownik John Butler (1728-1796) poprowadził 1000 torysowskich kawalerzystów i sprzymierzo­nych Indian Irokezów na Wyoming Yalley w Pensylwanii, gdzie powstało przeciw nie­mu 5000 mieszkańców. 3 lipca 1778 żoł­nierze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD XAQUIXAGU-ANĄ 1548

  Król Hiszpanii wysłał do Peru swego przedstawiciela Pedra de la Gąsce (1485P-1567?); Gasca miał tam przywrócić władzę monarszą i położyć kres wojnie domo­wej (patrz hiszpańskie wojny domowe w pe­ru 1537-1548). Gonzalo Pizarro (l506?-1548), który obwołał się gubernatorem Limy (Peru), poprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAKIMA INDIAN WOJNY 1855-1858

  India­nie Yakima żyli nad rzekami Kolumbia i Yakima na Terytorium Waszyngton, na ziemiach, które chcieli zaludnić osadnicy i górnicy. Przedstawiciele władz USA z duży­mi trudnościami wynegocjowali porozumie­nie z Indianami Yakima i 13 innymi plemio­nami; Indianie zrzekli się swoich ziem i zgo­dzili się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bitwa nad worsklą 1399.

  Wielki książę litewski Witold (1350-1430) w 1395 udzielił schronienia Tochtamyszo-wi (zm. 1406), najpotężniejszemu przeciw­nikowi Timura Lenka w tym regionie, który uciekł z pola bitwy nad rzeką Terek (patrz timura wojna z tochtamyszem druga 1390-1395). Chan Złotej Ordy Timur Kutłuk zażądał wydania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YAMASEE INDIAN WOJNA 1715-1716

  Do 1687 Indianie Yamasee mieszkali w północ­nej Florydzie i południowej Georgii. W 1687 podnieśli bunt przeciw hiszpańskiemu pa­nowaniu i uciekli na północ do południowo--wschodniej części obecnej Karoliny Połu­dniowej, gdzie nawiązali przyjazne stosunki z angielskimi kolonistami. Gdy na ich zie­mie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZEŚNIOWE MASAKRY 1792

  Po pozba­wieniu króla Francji Ludwika XVI (1754-1793) władzy i uwięzieniu rodziny królewskiej (patrz francuska rewolucja 1789-1792) wielu Francuzów było przekona­nych, że przebywający w więzieniach rojali-ści planują powstanie i organizują kontr­rewolucyjny spisek. Radykałowie domagali się wyroków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANDŻÓW POWSTANIE 869-883

  Czarni niewolnicy, zwani zandżami, wykorzystali osłabienie kalifatu w czasie MUZUŁMAŃ­SKIEJ WOJNY DOMOWEJ 861-870 i, pragnąc uzyskać wolność, wszczęli bunt w południowej Mezopotamii. Wojska mu­zułmańskie wysłane przez kalifa z dynastii Abbasydów, Al-Mutamida (zm. 892), wal­czyły z zandżami niemal...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPANIAŁA REWOLUCJA 1688.

  Król Ang­lii, Szkocji i Irlandii Jakub II (1633-1701) krwawo stłumił MONMOUTHA POWS­TANIE, mordując uczestników rebelii, a na­stępnie powołał Krwawy Sąd, który skazał na śmierć przez powieszenie około 300 powstańców, a około 1000 na chłostę, grzyw­nę lub deportację na Barbados. Otwarcie mówił o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANZIBARSKIE POWSTANIE 1964

  W 1963 Wielka Brytania przyznała niepodległość wyspie Zanzibar (razem z pobliską wyspą Pemba). Władza w kraju spoczywała w rękach dwóch partii politycznych zdominowanych przez Arabów, na czele państwa stał sułtan arabski. 12 stycznia 1964 lewicowi nacjonaliś­ci afrykańcy przeprowadzili zamach stanu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry