Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEI FIDE, QUA VIVIMUS

  Hymn tercji niedziel i dni powszednich wielkiego postu (od 1971), znany od VIII w.; zawiera wezwanie do uwielbiania Chrystusa za jego zbawczą śmierć na krzyżu oraz prośbę o uchronienie odkupionych przed postępowaniem niezgodnym z duchem ewangelicznym.

   

  PL 18, 1197; AH LI 64; Chev 4323; LH II 33.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEGRADACJA

  (łac. degradatici), Pozbawienie urzędu, godności, stopnia służbowego; występuje w prawie kan., jako najcięższa kara odwetowa dla duchownego, oraz w prawie wojskowym.

  1. W prawie kanonicznym — d. wprowadzono w XII w. w celu skuteczniejszego napiętnowania duchownych winnych popełnienia czynów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFOE, Foe DANIEL

  ur. 1660 w Londynie, zm. 26 IV 1731 tamże, Pisarz i publicysta.

  Pochodził z rodziny dysydenckiej ; początkowo zajmował się handlem, 1685 brał udział w rebelii księcia J.S. Monmouth przeciwko królowi Jakubowi II, a podczas rewolucji 1688 popierał Wilhelma III Orańskiego; w satyrycznym pamflecie The...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFEKTOLOGIA

  (łac. defectus ułomność, gr. logos słowo), Nauka interdyscyplinarna o psychofiz. defektach u ludzi niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo (umysłowy niedorozwój), -» inwalidów narządu ruchu, przewlekle chorych i w podeszłym wieku, a także u osób ze złożonymi ka-lectwami (np. gluchoniewidomych)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /7 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDIO ROMANA

  ur. 25 II 1891 w Brzesku (k. Krakowa), zm. 7 XI 1967 w Krakowie, Działaczka oświatowa i społeczna.

  Po studiach polonistycznych na UJ, slawistycznych i romani-stycznych w Wiedniu oraz wychowania fiz. w Poznaniu była od 1917 nauczycielką w Zakopanem, Bydgoszczy i Poznaniu, a po II wojnie świat, bibliotekarką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFENSOR z LIGUGÉ OSB

  Żył w 2. poł. VII i na pocz. VIII w. w Galii, pisarz religijny.

  Przebywał w klasztorze w Ligugé (k. Poitiers), gdzie ok. 700 napisał Liber scintillarum (PL 88,597-817; CChr 117,1-234; SCh 77 i 86; przekład pol. Bober AP 438-444) w celu pouczenia o chrzęść, życiu;

  dzieło zawiera 800 cytatów ze ST i 350...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDISTI HEREDITATEM, Divinam Saturitatem

  Sekwencja ku czci apostołów Szymona i Judy Tadeusza, powstała w XVI w., zachowana w Graduale tynieckim z 1526 (w Cieszynie); 11 nieregularnych strof zawiera opis (oparty głównie na MartRom) zdarzeń z działalności i licznych cudów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili ewangelię i w Persji, po zatargu z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFETYZM

  (franc, brak zaufania), Postawa -» małoduszności, spowodowana przewidywaniem porażki; wyraża się brakiem wiary w sukces podejmowanej czynności lub przeświadczeniem o niepowodzeniach podjętego zamiaru (-> cel). Termin d. wprowadzono podczas I wojny świat, na oznaczenie grupy posłów parlamentu franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

  Forma rozumowania lub sposób porządkowania wiedzy, przeciwstawiane -» indukcji, redukcji lub wnioskowaniom nie niezawodnym.

  W tradycyjnych typologiach rozumowań d. była „przechodzeniem od ogółu do szczegółu" w opozycji do „przechodzenia od szczegółu do ogółu" (indukcja); współcześnie natomiast d. określa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA

  Wybór określonego działania ze zbioru działań możliwych, należący do istotnych czynności człowieka, związanych z jego odpowiedzialnością. Niektórzy psychologowie (E. Galanter) uważają d. za podstawową czynność ludzką; nawet szybkość reagowania, percepcję wzrokową czy słuchową, uczenie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /17 540

  praca w formacie txt

Do góry