Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEKALOG - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  D., spisany przez Mojżesza na 2 tablicach kamiennych i umieszczony w -> Arce Przymierza (Wj 40,18; Pwt 10,5; 1 Kri 8,9), stanowił wraz z nią największą świętość Izraela: ST zawiera jego tekst w całości w 2 miejscach (Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21), a NT tylko fragmentarycznie (Mt 19, 18-19; Mk 10,19; Łk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA POWSZECHNA PRAW CZŁOWIEKA

  Dokument międzynarodowy ogłoszony 10 XII 1948 w Paryżu przez -» Organizację Narodów Zjednoczonych po przegłosowaniu poszczególnych artykułów (30), z których 14 przyjęło jednomyślnie 56 członków, a całość — tylko 48 (przy 8 wstrzymujących się — państwa socialist, uważały niektóre sformułowania za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W DZIEJACH TEOLOGII i ŻYCIU KOŚCIOŁA

  Udoskonalona i pogłębiona przez Jezusa Chrystusa interpretacja d. jest podstawą nauczania moralności w Kościele; poszczególnym przykazaniom d. nadał Chrystus wymiar transcendentny i uniwersalny, sprowadzając je do podstawowego nakazu -* miłości Boga i miłości bliźniego (J 13,34; Rz 13,8-10).

  1. Ojcowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA PRAW DZIECKA

  Dokument zawierający postulaty równouprawnienia wszystkich dzieci (dziecko) i zapewnienia im właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony przez ONZ 20 XI 1959; nawiązuje do idei -» Deklaracji powszechnej praw człowieka ONZ z 1948.

  Dokument w myśl hasła „Ludzkość powinna dać dziecku od siebie to, co ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W IKONOGRAFII

  Przedstawienia d. powstawały w XV w. zazwyczaj w postaci 2 smukłych, prostokątnych i półkoliście zamkniętych tablic; d. jest indywidualnym atrybutem -» Mojżesza i częstym motywem w scenach z jego życia, związanych z otrzymaniem 10 przykazań, rozbiciem tablic i powrotem z nowymi tablicami; występuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET

  (łac. decretum), Pisemne lub ustne orzeczenie wyrażające akt kośc. władzy ustawodawczej, adm. albo sądowniczej. Termin d. przejęto z prawa rzym., w którym oznaczał akty przedstawicieli władzy pubi, nie mających władzy ustawodawczej, a w sensie specjalnym akty jurysdykcyjne pretora w zakresie sądownictwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANALNA KONFERENCJA

  Zebranie duchowieństwa dekanalnego (->- dekanat) pod przewodnictwem -» dziekana dla omówienia spraw duszpast. oraz w celu duchowej i nauk. formacji kapłanów. Na określenie k.d. używa KPK terminów conventus oraz collationes seu conferentiae, a starsze źródła ponadto convocations, capitula ruralia, synodi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

  (łac. Deus Bóg), Pogląd filoz. lub postawa przyjmująca istnienie -> Boga stwórcy, ale przecząca jego działaniu w świecie (-> Opatrzność Boża); zapoczątkowana w związku z rozwojem racjonalizmu w XVII i XVIII w. przez myślicieli ang. i franc, a rozpowszechniona w Niemczech, Włoszech oraz Stanach Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEI GENITRIX ILLIBATA

  Łac. przekład pol. pieśni Bogurodzica, sporządzony zgodnie z jej rytmem (choć nieudolnie) do śpiewu na melodię popularną jako mszalna sekwencja na uroczystości MB.

  Znajduje się jedynie w maryjnym tomie Gradualu tarnowskiego z ok. 1526 (po tekście pol. i melodii) w 2 łac. redakcjach z niewielkimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEHARBE JOSEPH SJ

  ur. 1 IV 1800 w Strasburgu, zm. 8 Xl 1871 w Maria Laach (k. Bonn), Niem. pisarz ascet., teoretyk kaznodziejstwa i dydaktyki religii.

  W 1817 wstąpił do zakonu w Brig (pd. Szwajcaria), gdzie po studiach filoz. i teol. przyjął 1827 święcenia kapł., a nast. wykładał retorykę; 1840-41 był kaznodzieją lud. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 898

  praca w formacie txt

Do góry