Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEKRETY BRZETYSŁAWA, statuty Brzetysława

  Najstarsze znane prawo czeskie, jedno z najstarszych w państw, ustawodawstwie Słowiańszczyzny.

  Ogłoszone 1039 prawdopodobnie w Gnieźnie (wg Kosmy oraz XlII-wiecznego Kodeksu 230 kapituły w Ołomuńcu) lub, co bardziej prawdopodobne, w Pradze (wg G. Labudy), po powrocie z wyprawy przeciwko Polsce (z ciałem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETYŚCI

  Autorzy różnorodnych prac kan. (glosa, aparat glos, glosa zwyczajna, summa, dystynkcja, kazus, nota-bilie, kwestia, historie) związanych z Dekretem Gracjana, napisanych od chwili jego powstania do wyd. Dekretałów Grzegorza IX (-> Corpus Iuris canonici); ich komentatorów dla odróżnienia nazywa się ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKSTER, Nummius Aemilianus Dexter

  Żył w IV-V w., polityk i pisarz; syn Pacjana, bpa Barcelony.

  Był prokonsulem Azji 379-387 (dedykację wykutą w marmurze jego pomnika przechowuje Muzeum Archeol. w Barcelonie), a nast. prefektem pretorianów we Włoszech 395 (Hieronim, Contra Rufinum II 23; PL 23,446; Codex Theodosianus VI 4,27; VII 5,35) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET APROBACYJNY, decretum approbations

  Dokument na podstawie którego zgromadzenie zakonne otrzymuje definitywne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

  D.a. udziela się po upływie pewnego czasu od uzyskania dekretu pochwalnego; w tym czasie zgrom, musi wykazać znaczny rozwój działalności apost., wypracować właściwą strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANAT

  (gr. deka, łac. decem dziesięć), Jednostka terytorialna w obrębie -> diecezji, obejmująca zazwyczaj kilka parafii, pozostająca pod kierownictwem -> dziekana.

  W staroż. Rzymie d. oznacza! najmniejszą jednostkę legionu (10 żołnierzy), na czele z dziekanem. W epoce karolińskiej i w późniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉJÀ VU

  (franc, déjà już, voire widzieć), Zjawisko utożsamiającej złudy pamięciowej, polegające na poczuciu, że przedmioty, osoby, wydarzenia lub sytuacje spostrzegane po raz pierwszy już były kiedyś spostrzegane.

  D. występuje sporadycznie u ludzi normalnych w stanie przemęczenia lub wyczerpania, częściej u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET POCHWALNY, decretum laudis

  Dokument, na mocy którego zgromadzenie zakonne otrzymuje I zatwierdzenie Stolicy Apost. i staje się zgrom, na prawie pap.; różni się od -> dekretu aprobacyjnego.

  D.p. udziela się, o ile zgromadzenie zak. od chwili zatwierdzenia przez ord. miejsca rozwinęło się, wykazało działalność apost. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKAPOL

  (gr. deka dziesięć, polis miasto), Konfederacja 10 miast, z których 9 — Damaszek, Dium (Tell el-Aszari), Ga-dara (Umm Keis), Geraza (Dżerasz), Hippos (Kalat el-Husn), Kanatha (Kanawat), Pella (Chirbet el-Fahil), Filadelfia (Amman) i Raf ana leżało na Zajordaniu, a 10.— Scytopolis (Bet Szean) — na zach. od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG

  (gr. deka dziesięć, logoi słowa), Zbiór etycznych zasad Przymierza, zawartego przez Boga z Izraelem pod górą Synaj za pośrednictwem -» Mojżesza.

  Terminem d. pierwszy posługiwał się Ireneusz (Adv. haer. 4,13; PG 7,1017), opierając się na występującej 3-krotnie w Pięcioksięgu wzmiance o 10 słowach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKERT JAN bp.

  ur. 7 XII 1786 w Warszawie, zm. 19 XI 1861 tamże, Działacz charytatywny.

  Nobilitowany w dzieciństwie ze względu na zasługi zmarłego ojca Jana, prezydenta Starej Warszawy i rzecznika sprawy mieszczan na Sejmie Czteroletnim; po ukończeniu Collegium Nobilium rozpoczął studia teol. w seminarium duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt

Do góry