Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DELAMARS, Dela Mars JAN IGNACY SJ

  ur. 10 V 1656 w Małopolsce, zm. 17 III 1719 w Zamościu, Architekt.

  Do zakonu wstąpił 1672; 1675-78 odbył studia filoz. w Kaliszu, a teol. w Poznaniu i przyjął święcenia kapł.; uczył w Jarosławiu, Sandomierzu i Lublinie; był kaznodzieją w Krakowie, Lwowie, Krasnymstawie, Jarosławiu i Piotrkowie; 1701...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT APOSTOLSKI

  Stały przedstawiciel papieża (najczęściej z" sakrą biskupią) przy -» lokalnym Kościele na wyznaczonym terytorium lub przy tymczasowej placówce dyplomatycznej Stolicy Apost. (delegatura apostolska).

  1. Pierwszym d.a. był A. Bossů, mianowany przez Kongr. Rozkrzewiania Wiary 7 VI 1762 wikariuszem apost. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELAPORTE VICTOR SJ

  ur. 6 XI 1846 w Saint-Vandrille-sur-Orne (pn.-zach. Francja), zm. 25 IV 1910 w Rennes (pn.-zach. Francja), Publicysta, krytyk lit., poeta.

  Do zakonu wstąpił 1866 i po studiach przyjął 1882 święcenia kapł.; uczył w kolegiach zak. (1880-87) gramatyki i retoryki; 1887-1906 współredagował jez. czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT STOLICY APOSTOLSKIEJ, Delegatus Sanctae Sedis

  Przedstawiciel Stolicy Apost. przy międzynar. organizacjach, których członkiem jest Stolica Apost., albo z prawem głosu na konferencji lub kongresie (różni się od obserwatora Stolicy Apostolskiej).

  Stanowisko d. powstało w chwili włączenia Stolicy Apost. do jednego z organów ONZ — utworzonego 1951 Komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELARUELLE ETIENNE

  ur. 12 VII 1904 w La Madeleine k. Lille, zm. 11 VI 1971 w Tuluzie, Historyk.

  Po studiach human, i teol. u sulpicjanów w Issy-les-Moulineaux i Paryżu przyjął 1934 święcenia kapł.; 1935 uzyskał w Instytucie Kat. w Tuluzie doktorat z teologii, a 1947 z filozofii; wykładał w tamt. seminarium duch., a od 1951...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELATTRE Louis ALFRED PA

  ur. 26 VI 1850 w Déville-lès-Rouen (pn. Francja), zm. 11 I 1932 w Kartaginie (Tunezja), Misjonarz, archeolog.

  W 1872 przyjął w Rouen święcenia kapł., 1874 wstąpił do zgrom, w Algierze, a 1876 złożył śluby wieczyste; jako archiprezbiter nowo zał. katedry kat. związał się do końca życia z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELBECCHI, Delbecchis NICOLAO SchP abp.

  Imię zak. Józef Augustyn od św. Mikołaja, ur. 11 IV 1697 w Oneglii (Liguria), zm. 1 IV 1777 w Cagliari (Sardynia), organizator szkolnictwa pijarów.

  Do zakonu wstąpił-1714 w Palermo; kształcił się w Rzymie w Collegium Nazarenum, gdzie później wykładał teologię; 1736 został prowincjałem sycylijskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELACROIX EUGÈNE

  ur. 26 IV 1798 w Charleton-Saint-Maurice (k. Paryża), zm. 13 VIII 1863 w Paryżu, Malarz, główny przedstawiciel romantyzmu w sztuce.

  Uczył się w Ecole des Beaux-Arts oraz studiował dzieła malarzy flam., hiszp. i weneckich w Luwrze (m.in. P.P. Rubensa, F. Goyi, P. Veronesa); 1825 podróżował do Anglii, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETALIŚCI

  Autorzy różnorodnych prac kan. (glosa, aparat glos, glosa zwyczajna, summa, kázus, -> brokarda, nota-bilie, kwestia, abrewiacja, lektura, komentaria, repetycje, dystynkcje, repertoria, brewiaria, memoralia, margarity, flores, deklaracje, konkordancje, wokabularia itp.) dotyczących Dekretałów Grzegorza IX;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETAŁY

  (łac. litterae decretales, epistolae decretales), Pisma pap. zawierające rozporządzenia preceptywne (nakazy i zakazy), skierowane do pojedynczych osób lub całych społeczności, głównie w sprawach dyscyplinarnych.

  D. pojawiły się w IV w. (najstarszy przypisywany jest pap. Damazemu I, 366-384) i były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 871

  praca w formacie txt

Do góry