Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEMBIŃSKI JULIAN ks.

  ur. 2 I 1882 w Żerkowie (k. Jarocina), zm. 13 III 1941 w Dachau, Działacz nar., duszpasterz.

  Po studiach teol. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1908 święcenia kapł. i został mansjonarzem w Poznaniu; 1913-19 jako prob, w Imielnie prowadził okresowo pracę duszpast. wśród pol. emigracji w Saksonii; 1918-19...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN bp.

  ur. 1 II 1682 w Zembrowie (k. Sokołowa Podi.), zm. 22 IX 1759 w Będkowie (k. Piotrkowa Trybun.), Brat Mikołaja, referendarz koronny.

  Kształcił się w kolegium jez. w Pułtusku, a od 1696 w Warszawie; umiejętności adm. i polit, zdobywał od 1700 w kancelarii bpa A.Ch. Załuskiego, kanclerza wielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBIŃSKI BRONISŁAW

  ur. 14 VIII 1858 w Wielkiej Komorzy (k. Tucholi), zm. 23 XI 1939 w Poznaniu, historyk.

  Studiował na uniw. we Wrocławiu, Krakowie i Berlinie; doktoryzował się 1883 we Wrocławiu i po habilitacji na UJ został tam 1887 prof, historii powszechnej; 1892-1919 wykładał na Uniw. Lwowskim (1907-08 rektor), a 1920-23...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMA

  Imię bóstw plemiennych, totemicznych przodków, -> bohatera kulturowego lub mitycznych postaci w wierzeniach papuaskiego plemienia Marind-anim na Nowej Gwinei.

  D. często pojawia się jako bóstwo zaświatów, śmierci lub księżyca (D.-Geb), któremu wszystko, co żyje (także człowiek), zawdzięcza swe istnienie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBIŃSKI HENRYK (1)

  ur. 19 IX 1900 w Krakowie, zm. 23 VI 1949 w Lublinie, Działacz społ.-polit., prawnik.

  Po studiach prawniczych na UJ uwieńczonych 1925 doktoratem i w Ecole des Sciences Politiques w Paryżu był asystentem na UJ; 1933 rozpoczął wykłady na KUL, 1936 habilitował się z zakresu prawa narodów na UJ, a 1945...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMAGIZACJA

  Proces eliminowania elementów magicznych (-» magia) z religijnych przekonań, struktur i funkcji w celu uwypuklenia sakralnego charakteru ich treści (-> sacrum).

  Fakt, że funkcje rei. sięgają w sferę nadprzyrodzoności i sprowadzają skutki transcendentne (-» dwuwymiarowość), zrodził u rei. człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /5 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBIŃSKI HENRYK (2)

  ur. 31 VII 1908 w Irkucku, zm. 12 VIII 1941 w Hancewiczach (k. Baranowicz), Działacz społ.-polit., publicysta.

  W czasie studiów prawniczych 1927-32 na Uniwersytecie Wil. (doktorat 1933) należał do czołowych działaczy -> Odrodzenia (1928-30 prezes); mówca, organizator, wybrany 1929 i 1931 prezesem Stow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMATEMALIZACJA

  Proces wyzwalania się pierwiastka (najczęściej duchowego) z cech materialnych, stanowiący odwrotność procesu materializacji; w teorii poznania — funkcja intelektu czynnego, oddzielającego materialne cechy jednostku-jące dane wyobrażenie od jego treści bytowej, powodująca powstanie w intelekcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBIŃSKI JAN BAPTYSTA OFMCap

  ur. ok. poł. XVI w., zm. 1632 w Konstancji, Pierwszy kapucyn polski.

  Jako syn kasztelana krak. miał możność odbywania podróży zagr., m.in. do Włoch, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Boromeuszem i za jego radą wstąpił w Mediolanie do zakonu; przydzielony do prowincji szwajc. uczestniczył w pracach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBCZYK SYLWAN ks.

  ur. 26 II 1889 w Dmeninie (k. Radomska), zm. 10 X 1942 w Dachau, Duszpasterz.

  Po ukończeniu seminarium duch. we Włocławku przyjął 1912 święcenia kapł.; 1912-16 studiował teologię w Petersburgu, gdzie został prefektem w szkole pol. i wik. przy katedrze św. Katarzyny; 1918-19 był prefektem we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry